:: Новини

Здравни медиатори участват активно в извънредните имунизационни кампании срещу морбили
02.03.2010 ZdravenMediator.Net

Заболяването е с по-висока интензивност на разпространение сред ромските квартали. Факт е обаче, че профилактиката на различни заболявания сред ромите по принцип е трудноосъществима задача. За преодоляване на конкретния проблем се разчита изключително много на  здравните медиатори в общините, където те са назначени и работят. Здравните медиатори провеждат здравноинформационни кампании, издирват контактни лица и съдействат на медицинските специалисти и здравните институции. Те бяха в основата на някои успешно пиключващи кампании в областите Добрич, Сливен и др. В област Пазарджик кампанията започна на 24 февруари 2010 г., където след съвместна работа на  експерти от РИОКОЗ, РЦЗ, медицински сестри, ОПЛ и здравни медиатори, бяха имунизирани около 350 подлежащи за един ден.

Експерти от РИОКОЗ Монтана проведоха две срещи със здравните медиатори от областта на 12 и 19 февруари 2010 г. На срещите бяха обсъдени конкретни мерки за съвместна работа по предстоящата кампания. В област Монтана заболяването е най-разпространено в гр. Вършец, където ромския квартал е обособен и жителите му живеят в крайно лоши социално битови условия. 

Заповедта на министъра на здравеопазването за осъществяване на извънредна имунизационна кампания от 13 месечна до 20 годишна възраст се оказа,  че на този етап  не е осъществима,  тъй като регионалните структори на РИОКОЗ все още не разполагат с нужния брой ваксини. Това налага имунизацията да бъде поставяна само на контактни лица и неимунизирани – именно при откриване на тези случаи при провеждането на имунзиационните кампании сред ромските общност,  здравните медиатори са незаменим помощник.

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net