:: Новини

Стартира новият проект на Мрежата
04.02.2010 ZdravenMediator.Net

Основните дейности по проекта ще бъдат изработването на профили на 7 здравни медиатори и публикуването им в интернет, организиране на PR събитие за представяне на профилите и популяризиране на работата на здравните медиатори и провеждане на практическо обучение за повишаване на капацитета на здравни медиатори в областта на лобирането и PR-а.

Изграждането на положителен медиен образ на здравния медиатор и въобще присъствието му в медиите е предпоставка за това той да бъде разпознаван като важен участник в сферата на здравните и социални услуги за лица в неравностойно положение. Не по-малко важно е самите здравни медиатори да притежават умението да представят пред медиите себе си и работата си, както и да могат да комуникират ефективно с институциите, които имат отношение към професията „здравен медиатор”. В допълнение, очакваме изпълнението на проекта да допринесе за популяризиране на фигурата на здравния медиатор както на местно, така и на национално ниво, и да подпомогне утвърждаването на професията. 

За подробности по изпълнението на проекта и относно организирането на посочените дейности и публични събития, следете новините в сайта. 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net