:: Новини

На вниманието на всички здравни медиатори
20.01.2010 ZdravenMediator.Net

          От 01.01. 2010 влязоха сериозни промени в ЗЗО и приетия НРД 2010, които регламентират правата и задълженията ни като здравноосигурени.  Размерът на здравната вноска през 2010 година вече е 8%. Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица тази година вече е 420 лв. Всички безработни, които желаят да си внесат здравните осигуровки, са длъжни да се осигурят върху половината от минималния осигурителен доход за 2010 година и сумата е 16,80 лв. Възстановявяне на здравноосигурителните права вече не е върху 15 непрекаснати месеци, а 36. За неявяване на задължителния профилактичен преглед ще се прекъсват здравноосигурителните права за един месец. 

            Ако искате да сте максимално полезни на своите клиенти, се запознайте със всички подробности за новите промени, като посетите подраздел „Промени в законодателството от 1 януари 2010г.” на сайта!-www.zdravenmediator.net

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net