:: Новини

Смяна на семеен лекар
14.12.2009 ZdravenMediator.Net

Всеки, който е променил адреса си, не е доволен от услугите на ОПЛ, или има друга причина, може да смени личния си лекар, като е достатъчно само да отиде със здравноосигурителната си книжка при новоизбрания семеен лекар. Там попълва формуляр за нов избор на семеен лекар и го подписва. Изборът за лице под 18 годишна възраст става от родител или законен негов представител. Отписването от листата на предишния ОПЛ извършва РЗОК  по служебен път. Всяко ЗЗОЛ /задължително здравноосигурено лице/ може да посети РЗОК по местоживеене и  да види списъка на изпълнителите на медицинска помощ, работещи с  РЗОК. Този списък включва имената  и адресите на практиките им.

 Припомняме, че когато ЗЗОЛ  пребивава в друго населено място за период от един до пет месеца, може да си направи временен избор на семеен лекар. Ако живее в друго населено място за срок под един месец, има право при необходимост да се обърне към всеки общопрактикуващ лекар за помощ, като представи здравноосигурителната си книжка и плати само потребителска такса за прегледа, съгласно  чл.37, ал.1 от ЗЗО.

Всеки, нуждаещ се от съдействие за решанане на въпроси, отнасящи се до права и задължения на ЗЗОЛ, може да потърси  местния здравен медиатор.

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net