:: Новини

ЕТНИЧЕСКИЯТ МОДЕЛ НА ОБЩИНА КАВАРНА – ПРИМЕР ЗА ПОДРАЖАНИЕ
09.12.2009 ZdravenMediator.Net

Срещата бе открита от Анифе Хасан (здравен медиатор, гр. Добрич), която запозна присъстващите с дейността на сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори” и проекта „Професията здравен медиатор – успешна политика за интеграция”, в рамките на който беше организирана срещата.

Калинка Атанасова (здравен медиатор, гр. Каварна) разказа за проблемите от здравен и социален характер, за трудностите и постигнатите успехи. Нели Джамбазова и Нурджихан Сюлейман (здравни медиатори, гр. Добрич) представиха своя модел за работа. Разказаха за  трудностите, с които се сблъскват и пътищата за решаването им.

В подкрепа на работата на Калинка Атанасова се изказаха всички присъстващи институции.

Кметът на гр. Каварна Цонко Цонев изтъкна, че партньорството между медиатори и институции има голям успех и е добър модел за работа с етнически малцинства.

Началникът на сектор за интеграция на малцинствата или „ромският кмет”, както го наричат, г-н Мартин Башев, също се изказа в подкрепа на медиаторите.  Той разказа за статута на ромите в гр. Каварна, техните битови условия, инфраструктура, заетост и осигурителен статус, които са на много високо ниво, изтъкна нуждата от здравни медиатори и техния принос за обществото. Г-н Башев подчерта, че благодарение на кмета на гр. Каварна, който полага всички усилия, за да подпомогне интеграцията и развитието на ромите, моделът за работа между институции и медиатори е успешен.

Началникът на отдел социални грижи г-жа Мария Панайотова разказа за добрата си съвместната  работа с медиаторите.

Г-жа Севинч Касабова изтъкна ролята на медиаторите в здравната сфера. Тя разказа за модела на община Каварна и за успешна й здравна политика. Всяка година на събрание на общинския съвет се взема решение за субсидии за цялостна издръжка на болницата (ремонт, обновяване, закупуване на апаратура, също така за лечение и престой в болница  на неосигурени лица). След лечението и престоя на неосигурените лица в болницата, главният лекар представя списък с имена и ЕГН на излекуваните болни и разходите по лечението им се покриват от общината. Когато болният трябва да е на лечение в друга болница, а е неосигурен, на помощ идва здравният медиатор Калинка Атанасова. Тя намира начин да помогне на тези хора, като се обръща към социални грижи или към спонсори, бизнесмени, хора от общността, които са готови да помогнат.

Срещата бе закрита от г-жа Нели Горчакова (пряк ръководител на здравния медиатор в гр. Каварна), която изпълнява своята длъжност със всеотдайност и желание. Тя описа дейностите, които извършват съвместно със здравния медиатор, помощта и неотложната нужда от здравни медиатори. Г-жа Горчакова сподели, че от следващата година здравният медиатор ще бъде включен в структурата на общината, тъй като резултатът и ползата от неговата работа са видни за всички и общината не иска да загуби един толкова ценен служител.

Събитието бе отразено от две медии – ТВ Каварна и радио Каварна.

Благодарни сме за топлото посрещане от страна на цялото ръководство на гр. Каварна. Възхитени сме от съвместната работа и координация на отделните институции в общината. Смятаме, че те са намерили правилния път за успешна интеграция и съвместно съжителство между отделните етноси. Бихме искали всяка една община да вземе пример от тях, а най-вече нашата - Добрич.

Срещата се състоя в рамките на проект „Професията – Здравен медиатор – успешна политика за интеграция”, изпълняван от Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори” по дейност „Практическа обмяна на опит”.

Разказаха:  Анифе Хасан, Нели Джамбазова и Нурджихан Сюлейман, за което им благодарим!

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net