:: Новини

Мрежата проведе надграждащо обучение за здравни медиатори
26.10.2009 ZdravenMediator.Net
    Класирането беше извършено от 5-членна комисия, състояща се от независими експерти. Обучението беше проведено в рамките на проект „Професията “здравен медиатор” - успешна политика за интеграция”, финансиран от Фондация „Институт Отворено общество – София”. То даде възможност на здравните медиатори да се запознаят с основните принципи при търсенето на финансиране и с подготовката на проекти, с отделните фази и елементи, свързани с написването на добро проектно предложение. Здравните медиатори, разделени в две групи, разработиха примерни проектни предложения, които бяха обсъдени по време на втория ден от обучението.
По време на обучението бяха обсъдени и възможностите на Мрежата да осигури ефективно партньорство за съвместна работа по проекти с общини, училища, детски градини, НПО, инициативни групи, здравни инстицуии и др.
      Гост на обучението беше г-жа Росица Иванова, секретар на Националния съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси към Министерски съвет. 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net