:: Новини

ПРЕС СЪОБЩЕНИЕ
14.09.2009 ZdravenMediator.Net

Срещата ще бъде официално открита от Негово превъзходителство Мартайн Елхерсма, заместник-посланик на Кралство Нидерландия в България. Ще участват още Валентина Симеонова, заместник-министър на труда и социалната политика, представители на Министерство на здравеопазването, представители на местни държавни и здравни институции, здравни специалисти, здравни медиатори, експерти. 

Целта на срещата ще бъде да се отчетат резултатите от съвместната работа на медиатори и местни власти през изминалата година, да се представи опитът в работата по национални и местни проекти и програми в областта на подобряване на достъпа до здравни грижи на уязвими групи. Фокусът на дискусиите ще бъде върху гарантиране устойчивостта на медиаторската професия чрез осигуряване на възможности за обучение на нови здравни медиатори, финансово обезпечаване на програмата и превръщането й в национална програма. Ще бъдат дискутирани също конкретни отговорности на националните институции в този процес.


Работната среща се организира с финансовата подкрепа на Фондация „Институт отворено общество – София” и програма Матра КАП на Посолство на Кралство Нидерландия в България.  programa 18 sept 09.doc 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net