:: Новини

Отново се обръщаме към вас – всички работещи здравни медиатори!
10.08.2009 ZdravenMediator.Net

Теренните работници са обучени специално как да осъществяват анкетиране, запознати са с указанията за разпитване на клиенти и  спецификите при попълване на анкетите, а и получават заплащане за труда си! Нямаше да ви занимаваме с този проблем, ако това  беше инцидентен случай. За първи път се случи със здравните медиатори в Дупница, наредили им да правят анкети и да ги предават на теренен работник по проекта от Кюстендил, без да ги подписват. Сега ни алармираха за същия проблем и от област Враца, къде на работна среща координатора за областта по този проект и теренните му работници, предложили на здравните медиатори да правят анкети, без да ги подписват и да им ги връщат! 

Молим всички да бъдем коректни един към друг и да не караме друг да ни върши работата, използвайки служебното си положение!  


От ръководството на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори"


 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net