:: Новини

Заключителна среща по проект „Подобряване на състоянието и интеграция на малцинствени групи в неравностойно положение"
19.06.2009 ZdravenMediator.Net

Домакин на срещата бе Консорциум ББИ, представен от управляващия директор г-н Харалд Хаубен и административния е експертен екипа на проекта.

Присъстваха директорът на Дирекция „Етнически и демографски въпроси” към Министерски съвет Мая Чолакова, както и други представители на дирекцията, директорът на дирекция „Управление на проекти и програми” в Министерство на здравеопазването Наталия Ефремова, други представители на министерството, още представители на РИОКОЗ, РЦЗ, общини, кметства, здравни медиатори, НПО от шестте целеви области по проекта (Монтана, Видин, Сливен, Ямбол, Добрич, Разград). 

Ключовите експерти изнесоха презентации, отчитащи извършеното от екипа по основните четири задачи на проекта: Осигуряване на съдействие на МЗ за подготовка на плана за действие '08-09 по здравната стратегия за лицата, принадлежащи към етнически малцинства в неравностойно положение, Създаване на механизъм за цялостна кампания за промоция на здравето и превенция, Съдействие за изпълнението на програма за скрининг и ранна диагностика на туберкулоза, онкологични, сърдечно-съдови и наследствени болести с мобилни екипи, Надграждане на Националната здравна информационна и мониторингова система.

Бяха дискутирани многобройните проблеми, свързани със забавянето на регистрацията на шестте мобилни кабинета, с огромното забавяне на старта на профилактичните прегледи по места, с крайно ограничения брой прегледи, за които Министерството на здравеопазването е отпуснало средства, със символичните суми, предвидени за гориво и консумативи. От презентацията на експерта «Научни изследвания» стана ясно, че системата за мониторинг в здравеопазването реално не функционира. Местните координатори по проекта споделиха огорчението на хората по места, които се чувстват излъгани от обещанията за прегледи. На всичко това отговорните институции не успяха да дадат задоволителен отговор – признаха, че при писането на проекта не са преценили добре необходимото време за регистрация и пускане в употреба на техниката, а орязания бюджет оправдаха с финансовата криза. Екипът на проекта беше похвален за добрата си и професионална работа, а всички присъстващи бяха уверени, че краят на проекта не означава край на профилактичните дейности и прегледи – беше обещано те да продължат и в бъдеще. 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net