:: Новини

Наближава крайния срок за подготовка и предаване на годишен отчет
01.07.2009 ZdravenMediator.Net

  За да продължи Националната мрежа да защитава интересите на своите членове пред тези институции е от изключителна важност здравните медиатори да дадат информация за дейността си, за успехите, които са постигнали и за проблемите, които срещат. Всеки работещ здравен медиатор трябва да прояви отговорност и да даде своя принос за постигане на дългосрочно развитие на професията, като подготви професионално своя работен отчет и го изпрати на електронен адрес: info@zdravenmediator.net в срок до 15 юли 2009 г.

  Във връзка с необходимостта от подготовка на отчети от здравните медиатори за дейността им през периода май 2008 – май 2009 г., за предстоящата работна среща, ръководството на мрежата предлага отговорник за всяка област. Задачата на отговорника ще бъде да информира всички свои колеги от конкретната област за спазване на подадените срокове за предаване на отчетите. В случай, че здравните медиатори от дадена област не са съгласни с предложеното лице, молим да изберат друг отговорник и да уведомят своевременно ръководството на мрежата за промяната на електронен адрес: info@zdravenmediator.net . На същия адрес отговорниците трябва да изпратят списък на работещите здравни медиатори и актуални координати.

СПИСЪК

НА ОБЛАСТИТЕ И ПРЕДЛОЖЕНИТЕ ОТ

РЪКОВОДСТВОТО НА МРЕЖАТА ОТГОВОРНИЦИ

 

                                                                             Благоевград:                                                                              

Веселка Веселинова Каптиева  

Бургас:

Митко Доков

Варна:

Жеман Мехмед Хасан

Добрич:

Анифе Рахим Хасан

Враца:

Калин Диков Иванов 

Кюстендил:

Манчо Ванчев Манчев

Ловеч:

Наргис Алекова Сандова

Монтана:

Димитринка Цветанова Борисова

Пазарджик:

Сабире Раим Рамадан

Перник:

Здравко Огнянов Аргиров

Пловдив:

Нурхан Орханова Ибрямова

Разград:

Сениха Мустафа Ахмед 

Русе:

Аксения Северинова Демирева

Сливен:

Маргарита Ганчева Христова

София:

Анна Александрова Илиева

Ст. Загора :

Ганчо Александров Илиев

Хасково:

Сема Младенова Асенова  

Шумен:

Мартин Красимиров Асенов

Ямбол:

Кина Атанасова Асенова

  Както знаете, Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори” спечели първия си проект, по който са предвидени и дейности за повишаване квалификацията и уменията на избрани здравни медиатори, както и други дейности. За кандидатстване до тях ще бъдат допускани само медиатори, представили отчет за дейността си.

   Молим да попълните приложената форма за отчет на дейността ви за периода 1 май 2008 г. – 1 май 2009 г. otchet ZM _2008_2009.doc 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net