:: Новини

Позиция на ръководството на Националната мрежа на здраните медиатори във връзка с войната в Украйна
18.03.2022 zdravenmediator.net

Изразяваме своята тревога и загриженост за съдбата на милионите хора, обект на военната агресия на Русия в Украйна. Убедени сме, че в XXI век противоречията между отделни хора, общности и държави следва да бъдат разрешавани по мирен начин, съобразно възможностите, регламентирани от националното и международното право. Недопустимо е във военен конфликт на прицел да бъдат мирните граждани, техните жилища, болниците в които се лекуват и раждат децата им,  детските градини и училищата, в които се социализират и образоват.

Пред очите ни се извършва безпрецедентен в новата история на Европа геноцид на граждани на суверенна република, който опустошава и отнема живота на хиляди деца и техните семейства, включително и украински роми. Като организация, чиято мисия е да работи за по-доброто здраве и живот на най-уязвимите членове на обществото ни, ние не можем да останем безучастни към страданието на хората, напускащи Украйна, загубили свои близки, материални блага и родните си домове. Ромската общност е преживяла в своята история репресии, гонения и опити за унищожение, което ни прави още по-съпричастни към ситуацията на бежанците, които идват в страната ни.

Призоваваме членовете на Националната мрежа на здравните медиатори да не обръщат гръб на молбите за помощ от страна на украинските граждани, избягали от войната и да съдействат съгласно задълженията и възможностите си те да достигнат до нужните услуги в здравната и социалната сфера. Апелираме също здравните медиатори да бъдат особено бдителни по отношение на материалите, които се разпространяват в социалните мрежи и медиите и да не се поддават на пропагандни манипулации и фалшиви новини. Здравният медиатор е уважаван и ползващ се с доверието на общността професионалист - отговорност на всеки един от нас е да проявява критично мислене и да не споделя и разпространява невярна или подвеждаща информация.

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net