:: Новини

Областни отговорници от Националната мрежа на здраввнте медиатори с ключови функции и очаквания за развитието на организацията
07.03.2022 zdravenmediator.net

На 4 и 5 март, 2022 г., в х-л Будапеща, гр. София, Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“ проведе среща със здравните медиатори - областни отговорници, членовете на Управителния съвет и с членове на експертния екип на НМЗМ. Срещата е финансирана от OSI Берлин по проект “Развиване и повишаване на капацитета на екипа на НМЗМ в България”. Гост на събитието беше и Ивайло Илиев, консултант на НМЗМ в изработването на новия Стратегически план на организацията.

През първия ден на срещата областните отговорници споделиха основните трудности при попълването и обобщаването на годишна база на отчетната форма от здравните медиатори. Дискутираха се проблемите и възможни решения при отчитане работата на здравните медиатори със социолога проф. Майя Грекова. Срещата продължи с работа по Стратегичвския план на НМЗМ, където областните отговорници ще имат ключови ангажименти. Развитието на организационния капацитет и регионалните структури на Мрежата са основен акцент в плана.

През втория ден от срещата  обсъжданията бяха фокусирани върху  общините, в които са установени трудности в работата и отчитането на здравните медиатори. В най-проблемните общини екип на НМЗМ за дейността предвижда мониторинг. Цвета Петкова представи целите и задачите свързани с изпълнението на проекта, финансиран от OSI Berlin. На срещата се разгледаха и областите, в които няма областни отговорници и  на този етап област Търговище ще бъде поета от Жеман Хасан (здравен медиатор в община Варна) а област Разград от Росица Христова (здравен медиатор в община Русе).

Важно за здравните медиатори: Към колони 16 и 17 от указанията за попълване на отчета за дейността на здравния медиатор се добавя следното пояснение: 

Когато в организацията или в организацията и провеждането на здравно-информационното събитие участват двама или повече ЗМ, тогава се поставя знак Х само от един ЗМ; поставя се знак Х и в колона 19; в „Забележка“ се записва темата на събитието, с коя институция е съвместната работа (ако има такава), с колко други ЗМ е организирано и проведено събитието, и броя на участващите. Другият/другите ЗМ, които са участвали в организацията и провеждането на здравно-информационното събитие, поставя/т знак Х само в колона 19, и в „Забележка“ записва/т, темата на събитието, с коя институция е съвместната работа (ако има такава), с колко други ЗМ е организирано и проведено събитието, и броя на участващите.

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net