:: Новини

РАННОТО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ - ПРИОРИТЕТ В РАБОТАТА НА НМЗМ ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ ДВЕ ГОДИНИ
15.03.2021 zdravenmediator.net

На 9 март 2021 г. се проведе първи национален форум „Пропуски в политиките за ранно детско развитие. Възможни решения“, в който бяха представени 4 национални кампании насочени към промяна в политиките за ранно детско развитие. 

Една от кампаниите е проект „Наредба 26 в действие – за повече здрави бебета и щастливи майки“. В него Национална мрежа на здравните медиатори си партнира с Клуб на нестопанските организации - Търговище, Сдружение ЛАРГО - Кюстендил и Сдружение „Жажда за живот“ - Сливен. Целта на застъпническата инициатива е да се постигне равен и ефективен достъп на здравнонеосигурените бременни жени до здравна грижа - адекватно проследяване на тяхната бременност. Към момента според действащата Наредба №26 от 14.06.2007 г. на Министерство на здравеопазването за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени, на неосигурената бременна жена се полага един единствен преглед за целия период на бременността. Този единствен преглед не може да гарантира раждането на здраво бебе, тъй като не е възможно да се приложи превенция на разнообразните рискове за майката и детето в пренаталния период. Важно е проблемът да получи гласност, като заедно с това да бъде получена подкрепа от специалисти, институции, партньори, но и от широката общественост. Към това ще бъде насочен комуникационния компонент сред дейностите, ръководен от Национална мрежа на здравните медиатори.

Целите на останалите три кампании са:
-     Подобряване на възможностите за пълноценно хранене на деца от бедни семейства чез въвеждане на на специализирана национална хранителна програма - информиране, консултиране и осигуряване на хранителните продукти ( изпълнява се от Фондация „Здраве и социално развитие“, Сдружение „Бъдеще за децата“, Сдружение „Знание“).
-     Разкриване на интегрирани услуги и програми в подкрепа на изграждане на родителски капацитет за полагане на грижи за детето в най-ранна възраст (изпълнява се от Фондация „Бъдеще“, Сдружение ЛАРГО, Фонд „ИГА“).
-     Достъпни процедури за издаване на лични документи и адресна регистрация на жени и деца без валидни документи (изпълнява се от Сдружение „Хаячи, Фонд „ИГА“, Сдружение „Инициатива за ранни възможности“).


Подкрепата си за кампаниите изрази доц. Диана Ковачева, Омбудсман на Република България. Според нея „Необходима е национална стратегия за ранното детско развитие. В нашето общество ние говорим все още за оцеляване, тук се борим за оцеляването на децата, а в другите държави - за тяхното участие в политиките, които ги засягат“. В изказването си тя подчерта, че в европейската рамка за качество са определени 5 основни компонента на качествените системи - достъп до образование и грижи в ранна възраст; условия за обучение и труд на персонала, отговарящ за образованието и грижите в ранна детска възраст; определяне на подходящи, адаптирани учебни програми и управление; финансиране; мониторинг и оценка на системите.

След официалните приветствия и представянето на работата и целите на Тръста за социална алтернатива в сферата на ранното детско развитие в рамките на проект „С грижа от 0 до 3“, акцент в програмата беше презентацията на д-р Наталия Михайлова. Тя изведе редица съществуващи ефективни решения в политиките и практиките, насочени към подобряване на детското развитие в други държави от Европа, които са със сходен социално-икономически профил на България.

Събитието се организира от всички 11 организации, които работят по проект за подобряване на майчиното и детско здраве сред ромска общност „С грижа от 0 до 3“. Проектът е управляван от Фондация „Тръст за социална алтернатива“ и финансиран от Фондациите „Отворено общество“ и „Портикус“. Кампаниите ще продължат през следващите две години до септември 2022 г.

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net