:: Новини

Проследената бременност - мисията ни в новия проект
18.02.2021 zdravenmediator.net

     Всяка година в България над 7 000 бебета се раждат, без майките им да са проследявали бременността си. Най-честата причина за това е липсата на здравни осигуровки. Съгласно Наредба 26 на Министерство на здравеопазването жените, които не са здравно осигурени, имат право на един безплатен преглед и едно безплатно лабораторно изследване за периода на цялата бременност.  За съжаление, достъпът дори до тези минимални услуги е проблематичен, както свидетелстват както практиката на здравните медиатори по места, така и броят на непроследените бременности, които отчита статистиката.
     С амбицията да поставим този проблем в дневния ред на институциите и обществото в края на 2020 г. Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“, Клуб на нестопанските организации – Търговище, Сдружение ЛАРГО – Кюстендил и Сдружение „Жажда за живот“ – Сливен се обединихме за изпълнението на застъпническия проект „Наредба 26 в действие – за повече здрави бебета и щастливи майки“ (ноември 2020 – септември 2022 г.). Проектът предвижда провеждане на срещи с отговорните институции и професионалисти, информационна кампания сред обществеността за важността на най-ранните моменти в живота на детето – от зачеването до третата година, работа на здравни медиатори с групи за самопомощ в три общини – Шумен, Харманли и Ботевград, събиране на обществена подкрепа за изравняване на броя прегледи за здравно осигурени и здравно неосигурени бременни жени.
    Проект „Наредба 26 в действие – за повече здрави бебета и щастливи майки“ е част от проект за подобряване на майчиното и детско здраве сред ромска общност „С грижа от 0 до 3“, който се изпълнява с финансовата подкрепа на фондации  „Тръст за социална алтернатива“, "Отворено общество" и "Портикус".


 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net