:: Новини

НМЗМ подкрепя европейската инициатива „Първите години, първи приоритет!“
16.12.2020 zdravenmediator.net

   На 15 декември 2020 г. официално беше открита европейската кампания Първите години, първи приоритет!, която се застъпва за приоритизирането на ранното детско развитие в публичните политики на ЕС. В основата на кампанията е тезата, че периода от зачеването и първите 6 години от живота на децата поставят основите на тяхното физическо, социално и емоционално развитие. През 2021 г. кампанията ще събере и предостави информация на институциите, разработващи политиките за ранно детско развитие на европейско и национално ниво и ще ангажирани гражданските организации за застъпничество пред националните институции. Дейностите в кампанията ще помогнат за овластяване на родителите и семействата, да се застъпват за собствените си права, и тези на техните деца. Кампанията застава зад правата на всички деца, със специален фокус върху семействата и децата в риск от дискриминация и изключване, като деца, които живеят в крайна бедност, деца с увреждания, деца в риск от раздяла с биологичните им семейства, деца в специализирани институции, деца от ромски произход, деца на мигранти и бежанци.

   Участници в кампанията са девет европейски държави – България, Финландия, Франция, Унгария, Ирландия, Португалия, Румъния, Сърбия и Испания. В България водещи са нашите партньори от Алианса за ранно детско развитие – Фондация „За нашите деца“ и Фондация „Тръст за социална алтернатива“. 

   “Присъединяваме се към кампанията като представители от българска страна, защото силно вярваме, че ранното детско развитие дава ключовата основа за емоционалното, социалното и физиологичното развитие на децата, и е определящо за потенциала, който могат да достигнат като възрастни хора. Инвестицията и подсилването на политиките за ранното детско развитие е инвестиция в бъдещото благосъстояние на цялото общество”, казват партньорите в кампанията „Тръст за социална алтернатива“ и „За Нашите Деца“.

   Ранното детско развитие е приоритет в работата на здравните медиатори и Национална мрежа на здравните медиатори. Голяма част от дейностите по застъпничество на мрежата от здравни медиатори на местно и национално ниво е свързана с подпомагането на семейства с деца – за осигуряване на проследяване на бременността, осъществяването на профилактични прегледи, предоставянето на здравна грижа и лечение на деца, осигуряването на добро ваксинационно покритие и др. НМЗМ се присъединява към кампанията като част от поредица инициативи на организацията, свързани с разпознаването на ранното детско развитие като значимо от местните институции, прилагането на добри практики за подпомагане на семействата с малки деца, както и широко разпространение на информация  за това как родителите могат да подпомогнат децата си, активирайки собствения си ресурс в семейството. 

#FirstYearsFirstPriority

#ПървитеГодиниПървиПриоритет


 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net