:: Новини

„Щастлива майка - здраво бебе!“ в Харманли
26.12.2020 zdravenmediator.net

   „Щастлива майка - здраво бебе!“ е посланието, което жените-участнички в група за самопомощ разпространяваха в гр. Харманли. Женска група за сапомопомощ беше организирана в края на 2019 г. от здравния медиатор Фани Иванова, която премина през едногодишно обучение по застъпничество в областта на ранното детско развитие. Обучението беше осигурено от Тръст за социална алтернатива в рамките на широкообхватен проект „С грижа от 0 до 3“. 
   През септември 2019 г., всички успешно преминали през обучението участници имаха възможност да кандидатстват за финансиране на местна застъпническа инициатива. Сред одобрените проекти беше и кандидатурата на Фани Иванова, носеща заглавието „Създаване и развитие на женска група за самопомощ в ромска общност в гр. Харманли - ресурс за промяна на местни политики в областта на майчиното и детско здраве“. Инициативата цели сформиране на група от активни жени - ромки от гр. Харманли, които да вземат участие в поредица от срещи със здравни и други специалисти, за да се превърнат по-късно в посланици в общността, които да разпространяват здравна информация. Групата, ръководена от Фани Иванова, работи през цялата 2020 г. Срещите бяха организирани минимум веднъж месечно. Участничките сами посочваха темите, които смятат за важни и по които искат да получат повече информация и така с активното съдействие на РЗИ, общо-практикуващите лекари и педиатър бяха проведени беседи за ваксинопрофилактика, хранене на бебето и малкото дете, хигиена и др. След избухването на пандемията от КОВИД-19, беше включена и темата за предпазване от вируса. Като резултат от беседите бяха организирани три здравни кампании: „Осигури се сега!“ (за значението на здравното осигуряване, особено за бременната жена), „Ваксинирай се сега!“ (за допълнителна информация относно задължителния имунизационен календар) и „Чистотата е здраве!“ (за повишаване на  хигиената в населеното място). 
   Няколко бяха основните посоки за работа в застъпническия компонент на малкия проект. Жените от групата направиха първи стъпки в преговорите си с Община Харманли за облагородяване на кв. „Хаджи Яневото герме“ и построяването на детска площадка на неговата територия, което да бъде направено с активното участие на жителите в него. Бяха проведени и редица срещи със здравни специалисти, инициирани от здравния медиатор, на които се обсъдиха: 
   приложението на Наредба № 26 за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени; затрудненията при записване на новородени при личен лекар, поради недостига на общопрактикуващи лекари на територията на Община Харманл; 
   Официално край на проекта беше отбелязан с дискусионна среща „Групи за самопомощ в подкрепа на ранното детско развитие - добра практика на здравния медиатор“, проведена онлайн на 25 ноември 2020 г. Пред гостите - здравни медиатори, общински ръководства и партньори в областите Кърджали, Пловдив и Хасково - беше представена работата на Фани Иванова с групата за самопомощ като местен ресурс за застъпничество в контекста на ранното детско развитие.  
   По желание на жените, срещите с групата ще продължат и през 2021 г. Тази дейност официално е включена в годишния план за дейността на здравния медиатор. Застъпническата дейност по поставените пред местните институции също ще продължи със съдействието на Национална мрежа на здравните медиатори. 

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net