:: Новини

ПОДКРЕПЕТЕ ДЕЙНОСТТА НА ЗДРАВНИТЕ МЕДИАТОРИ
04.04.2020 zdravenmediator,net

Можете да дарите през Платформата в този линк: https://www.platformata.bg/bg/kauzi/696:2002/details/campaign.html

В настоящата ситуация на епидемия от коронавирус и обявено извънредно положение в страната Националната мрежа на здравните медиатори е в непрекъснат контакт със здравните медиатори, работещи в 131 общини в 27 области в страната, с местните власти и с институциите на национално ниво, имащи отношение към общественото здраве. Работата на здравните медиатори в момента е най-вече на терен, сред уязвимите общности, където те оказват необходимото съдействие за овладяване на кризата с разпространението на коронавирус – информират, разясняват, успокояват, подпомагат най-бедните и уязвими семейства. В немалко общини здравните медиатори вече са включени в състава на общинските кризисни щабове.


В момента активно работят на терен 200 здравни медиатори. Масов е проблемът с липсата на предпазни средства – маски, предпазни очила, дезинфектанти, ръкавици. Понастоящем огромната част от здравните медиатори работят на терен, без да са им осигурени лични предпазни средства. На места на здравните медиатори се възлага да обхождат карантинирани пациенти, отново без осигурени предпазни средства. В допълнение, здравните медиатори срещат трудности да обяснят на някои от най-маргинализираните и бедни семейства мерките за повишена хигиена, тъй като често това са семейства, които или нямат достъп до течаща вода, или не разполагат със средства за дезинфекция, често дори и с обикновен сапун. Немалко здравни медиатори с дейността си осигуряват възможност дори за най-бедните деца да се включат в дистанционнте форми на обучение, като ежедневно им носят изпратените от училищата образователни материали.

За да можем да адресираме тези предизвикателства, които поставят в риск здравето на здравните медиатори, а и на хората от ромските квартали, се обръщаме към Вас с молба да ни подкрепите в усилията да осигурим предпазни средства и материали за здравните медиатори и за най-уязвимите семейства, с които те работят.


Предпазни средства и материали, необходими за работата на 200 ЗМ, работещи активно на терен:


Предпазно средство/ Материал

Брой

Предпазни маски FFP2/FFP3

200 ЗМ х 5 бр. = 1 000 броя

Предпазни маски тип хирургични/ медицински

200 ЗМ х 10 бр. = 2 000 броя

Предпазни очила

200 ЗМ х 1 бр. = 200 броя

Дезинфектанти за ръце (250 мл.)

200 ЗМ х 3 бр. = 600 броя

Дезинфектанти за повърхности (1 л.)

200 ЗМ х 2 бр. = 400 броя

Антибактериални сапуни и дезинфектанти (за най-уязвимите семейства)

Около 3 000 броя

 

      - Тестове за COVID-19 за контактни здравни медиатори в случай, че това е невъзможно да бъде осигурено по линия на националното здравеопазване;

За да можем да осигурим материали за здравните медиатори и за най-уязвимите семейства, на този етап е необходимо да наберем 10 000 лв. от дарения.
Благодарим за съпричастността, отзивчивостта и човечността Ви!

Бъдете здрави!

Банкова сметка: Българска пощенска банка /БПБ/
IBAN: BG88BPBI79401064780501
BIC: BPBIBGSF

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net