:: Новини

КОРОНАВИРУС - КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ? КАК ДА ПРЕДПАЗИМ СЕБЕ СИ И ДРУГИТЕ?
15.03.2020 zdravenmediator,net

Националната мрежа на здравните медиатори в партньорство с Българската асоциация по семейно планиране разработиха листовка със съвети за предпазване от заразяване с коронавирус. Листовката е насочена както към здравните медиатори, така и към населението и предлага кратки и ясни насоки за действие.


Цялата листовка e в прикачения файл: listovka-corona-virus.pdf 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net