:: Новини

Становище на НМЗМ
30.05.2019 zdravenmediator.net

Във връзка с изтеклите в социалните мрежи видео материали, свързани с тревожно поведение на здравния медиатор в Троян и неверни твърдения, че здравният медиатор е служител на Националната мрежа на здравните медиатори (НМЗМ), изразяваме нашето становище: 
НМЗМ е сдружение, съсловна организация на здравните медиатори. Ние имаме свой Стратегически план и Етичен кодекс. Нашите ценности са:

   - взаимопомощ
   - съпричастност
   - отговорност
   - уважение към другия и различието
   - лоялност
   - честност
   - човечност

НМЗМ Е КАТЕГОРИЧНО СРЕЩУ НАСИЛИЕТО НАД ДЕЦА. 
ЗДРАВНИТЕ МЕДИАТОРИ НЕ СА СЛУЖИТЕЛИ НА НМЗМ, ТЕ СА СЛУЖИТЕЛИ НА ОБЩИНИТЕ, В КОИТО РАБОТЯТ.
НМЗМ е организация, която има високи критерии и стандарти на работа - както професионални, така и морални. Поради тази причина след получената информация и преодоляването на първоначалния ШОК,  Управителния съвет и Етичната комисия на организацията ни се самосезираха и ще направят проверка по случая. Ако се установи, че действията на здравния медиатор са в разрез с длъжностната характеристика и с ценностите на НМЗМ, ще поискаме официално здравният медиатор в община Троян да бъде отстранен.
Междувременно, тъй като добруването на децата и семействата е наш основен приоритет, намираме за целесъобразно да бъдат алармирани както полицията, така и съответните органи към МТСП – а именно ОЗД, за да преценят риска и да бъдат взети съответните мерки по най-бърз и адекватен начин.


 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net