:: Новини

Екипите на проект „Заедно за по-добро здраве“ на среща в Словакия
18.03.2019 zdravenmediator.net

   В периода 11 - 13 март 2019 г. се проведе тридневна среща на партньорите по проект „Заедно за по-добро здраве“, финансиран от ГлаксоСмитКлайн. Срещата беше организирана в гр. Кошице, Словакия от нашите партньори Асоциация за култура, образование и комуникация (ACEC). Представители на Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“ на срещата бяха Захари Атанасов, Диляна Дилкова и Иванка Абаджиева.
   В програмата всеки партньор имаше възможност да представи предизвикателствата пред развитието на здравно-медиаторния модел в съответната държава. Специално време беше отделено за дискусия по конкретни теми, по които организациите разработват добри практики. Бяха представени различни материали в помощ на здравните медиатори и други специалисти – в областта на ранното детско развитие, здравословното хранене, майчиното и детско здраве, ваксинациите, хигиената. За пореден път обучителните материали „Чудните приключения на Сапун и Капчица“, които са част от програма PHASE (Personal Hygiene and Sanitation Education) в България, бяха високо оценени от всички партньори.
   Помаглото „Чудните приключения на Сапун и Капчица“ и програмата по хигиена са разработени от Диляна Дилкова и Иванка Абаджиева с участието на над 20 здравни медиатори. Екипът представи новите дейности, които са включени в програмата от началото на 2019 г. - кампании за повишаване на осведомеността относно вредата на боклука върху здравето и околната среда, които включват и почиствания на кварталите; обучение на деца и възрастни по темата за зъбната хигиена и издаването на второ, допълнено издание на Помагалото.
   На втория ден от срещата в Кошице участниците имаха възможност да посетят няколко ромски квартала - Луник 9 (в гр. Кошице) и Kecerovce (намиращ се на около 30 км. от гр. Кошице). Посещенията бяха водени от здравните медиатори в съответните населени места, които представиха успехите и трудностите в своята работа.
   Любопитно за всички беше представянето на практиката „Здравен медиатор в болница“, в която нашите словашки партньори правят своите първи стъпки с проект, стартирал през 2018 г. За период от 3 години в пет болници, които се намират в населени места с голям процент ромско население, ще работят 8 здравни медиатори. Досега обратната връзка за работата на здравните медиатори, която ръководителите на проекта са получили от лекарите и другите медицински специалисти в болниците, е изключително положителна. Пожелаваме успех на нашите колеги в това начинание!
   Проектът „Заедно за по-добро здраве“ започна през 2012 година, като през 2018 г. навлезе в своята трета фаза. Основна негова цел е да подпомага застъпническите дейности на неправителствени организации в България, Унгария, Словакия и Румъния за подобряване на достъпа до здравни грижи на уязвими групи от ромски произход. През 2017 г. към проектните партньори се присъедини и Сърбия. Фокус на дейностите в България, Сърбия и Словакия е развитието на национални здравно-медиаторни програми.

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net