:: Новини

Здравето е в чистите ръце!
06.11.2018 zdravenmediator.net

За Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“ месец октомври 2018 г. се превърна в месец, посветен на чистотата на ръцете и достъпa до чиста вода. Поводът беше отбелязването на Световния ден на чистите ръце - 15 октомври (Global Handwashing Day). Световният ден на чистите ръце е ден за застъпничество, посветен на повишаване на знанията и разбирането за това колко е важно да мием ръцете си. Акцент в кампанията тази година е връзката между миенето на ръцете и хигиената при хранене. Спазването на добра хигиена при съхранението, подготовката на храната и по време на самото хранене е задължително, за да бъде храната безопасна. Слоганът на кампанията „Здравето е в чистите ръце!“ ни напомня да направим миенето на ръцете част от всяко хранене.

Здравни медиатори от над 35 населени места се включиха в кампанията и в продължение на месец събираха деца и техните родители. В организираните срещи здравните медиатори разясняваха значението на редовното миене на ръце с вода и сапун като евтина и ефективна превенция срещу инфекциозни заболявания. За да бъде интересно и полезно за всички участници здравните медиатори използваха интерактивни подходи, включващи различни игри и дейности. Събитията бяха проведени в училища, детски градини, центрове за обществена подкрепа със съдействието на общинските ръководства по места.

Участието на Националната мрежа на здравните медиатори в отбелязването на Световния ден на чистите ръце започна като част от Програма PHASE (Personal Hygiene and Sanitation Education) в рамките на проект „Заедно за по-добро здраве“, финансиран от ГлаксоСмитКлайн. Освен информационната кампания за чисти ръце, като част от Програма PHASE бяха организирани срещи на областно ниво за популяризиране на дейностите и материалите, изработени от НМЗМ. Първата среща беше проведена през септември в гр. София, а през октомври се състоя втора - в  гр. Харманли. Местният здравен медиатор Фани Иванова започна да работи по програмата още от самото ѝ начало през 2016 г. В организираната от нея среща се включиха директори на училища и детски градини от региона, представители на РЗИ, на неправителствени организации и центрове за работа със семейства, медицински сестри в детски заведения, колеги здравни медиатори. Проведена беше дискусия за това как всеки, в своята работа и ежедневие, може да допринесе за предотвратяване на инфекциозни и паразитни заболявани, за чиста и здравословна околна среда, чрез лесни стъпки за подобряване на хигиената и промяна на навиците.

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net