:: Новини

ФОНДАЦИЯ „ЗДРАВНИ ПРОБЛЕМИ НА МАЛЦИНСТВАТА“ /ФЗПМ/ ОРГАНИЗИРА КУРС ЗА ПОДГОТОВКА НА РОМИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“, „АКУШЕРКА“, „МЕДИЦИНСКИ ЛАБОРАНТ”, „РЕНТГЕНОВ ЛАБОРАНТ”, „РЕХАБИЛИТАТОР”, „ПОМОЩНИК- ФАРМАЦЕВТ”
17.05.2018 zdravenmediator.net

     Фондация „ЗПМ“ набира кандидати от ромски произход за тридневно обучение за подготовка за кандидатстване в медицинските специалности – „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ към Факултета по обществено здраве на МУ София и специалностите „Медицински лаборант”, „Рентгенов лаборант”, „Рехабилитатор”, „Помощник- фармацевт” към Медицински колеж „Йорданка Филаретова“.
     Балът за специалностите „Медицинска сестра“ и „Акушерка“ се формира само от удвоената оценка от изпита, който е устен с писмена част върху материал от учебника по „Етика и право“ за 10 клас. Максималният бал е 12.
   

   Балът за специалностите „Медицински лаборант”, „Рентгенов лаборант”, „Рехабилитатор”, „Помощник- фармацевт” се формира от оценките по български език и литература  и биология от дипломата и удвоената оценка от изпита. Максималният бал е 24. Изпитът е устен с писмена част на тема „Мотивация за осъществяване на здравни грижи на нуждаещите се”, състоящ се от три компонента (елемента):
          - обща култура за системата на здравеопазване;
          - желание и умение за работа с хора;                            
          - психо-социална компетентност.  
   Приемат се курсисти, завършващи 12 клас през 2018 година, както и вече завършили, до 26-годишна възраст. Заявление със свободен текст може да подадете по електронна поща или на адреса на ФЗПМ. В заявлението задължително трябва да присъства лична информация – три имена, мобилен телефон за връзка, години, избрана специалност и кратка мотивация – „Защо искам да уча?“. 

  Заявления ще се приемат до 30 юни 2018 г.


  Курсовете се организират по проект, финансиран от „Тръст за социална алтернатива“ /ТСА/  

                                                                                                                                                                                                           
Адрес на ФЗПМ:
гр. София 1303, бул. Александър Стамболийски № 81 вх.В ап. 4
тел./факс : +359 2 981 68 66,
e-mail: okamenov@emhpf.org;
 
За повече информацияОгнян Каменов – 0899 844314

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net