:: Новини

Десета Национална среща ”Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика”
08.12.2016 zdravenmediator.net

Днес, 08 декември 2016 г., в София се проведе Десета Национална среща по проект „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика”, който се осъществява от Сдружение “Национална мрежа на здравните медиатори”. Събитието бе официално открито от г-жа Даниела Дариткова, председател на Комисия по здравеопазването към 43-то НС.
В срещата участваха д-р Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор на Република България, Иванка Кръстева, подуправител на НЗОК, Деница Сачева, заместник-министър на Министерство на труда и социалната политика, Ана-Мария Виламовска, секретар на президента на Република България по иновационна и здравна политика, д-р Стоян Борисов, главен секретар на Българския лекарски съюз, проф. д-р Ивайло Търнев, началник на Неврологичната клиника към УМБАЛ „Александровска” и председател на Фондация “Здравни проблеми на малцинствата”, представители на държавните институции, национални консултанти, изтъкнати медицински специалисти, представители на регионалните здравни инспекции, здравни медиатори, партньори от неправителствения сектор и представители на ГлаксоСмитКлайн.
Основна тема на срещата бе развитието на здравномедиаторната програма в България чрез проекти на регионално и национално ниво, както и работата на здравните медиатори сред уязвимите общности в различни региони на страната. Фокусът бе върху споделянето на опит и добри практики в сътрудничеството между здравни медиатори, институции и медицински специалисти в работата за подобряване на качеството и достъпа до здравни грижи и услуги. През 2016 г. на територията на България работят 195 здравни медиатори на делегиран бюджет към 113 общини, а при стартиране на проекта през 2012 г.те са били 109. Освен България проектът обхваща  Румъния, Словакия и Унгария. Генералният директор на ГлаксоСмитКлайн г-н Николаос Ксидиас заяви в своето изказване, че компанията ще продължава да подкрепя развитието на проекта.Той сподели, че ролята на здравните медиатори е изключително важна поради факта, че те принадлежат към общностите, за които работят и добре познават техните проблеми и нужди. Това е причината да са успешни партньори на уязвимите групи и институциите за подобряване на достъпа до здравеопазване.
По време на срещата бяха представени резултати и от проекта “Заедно за по-добро здраве”, изпълняван в България, Унгария, Словакия и Румъния, чиято цел е да съдейства за утвърждаването и развитието на професията “здравен медиатор”. В рамките на проекта от 2012 г. до сега са обучени и назначени 52 здравни медиатори.
Международната програма PHASE за обучение на деца за подобряване на личната им и обща хигиена, която беше успешно въведена в работата на здравните медиатори в България, представи здравният медиатор от гр. Белица Веселина Огнянова. Въвеждането на програмата в България започва през юни 2015 г. от екип на Сдружение “Национална мрежа на здравните медиатори”. С активното участие на здравните медиатори екипът разработи материали за обучение на децата чрез игрови подход. Чрез игра децата научават както основни факти за инфекциозните заболявания, така и как могат да се предпазят от тях. През 2016 г. разработените материали бяха тествани сред деца в 7 населени места. Следващ етап в работата на екипа ще бъде издаването и разпространението на програмата сред образователни институции в цялата страна.
По време на срещата беше обсъдено значението на съвместната работа на здравните медиатори с лекарите от различни лечебни заведения и регионалните здравни инспекции. Бяха дадени редица успешни примери за доброто сътрудничество.
Здравният медиатор в гр. Харманли Фани Иванова представи съвместната си работа с Регионална здравна инспекция-Хасково и МБАЛ Хасково за провеждане на профилактични прегледи и кръвни изследвания на над 500 души в градовете Харманли и Любимец.
Какво означава да работиш в екип разказа Антоанета Ефтимова, здравен медиатор от град Благоевград, която успешно работи вече четвърта година с МБАЛ Благоевград.
Също така, беше споделена добра практика от съвместния опит на  здравни медиатори и лекари от МБАЛ в град Кубрат. Ани Йорданова разказа подробно за работата с деца от уязвими групи на възраст между 10 и 19 години по темата за сексуалното и репродуктивно здраве.
Д-р Таня Георгиева (ОПЛ) и здравният медиатор Милю Добрев разказаха колко важно е установяването на добра колаборация и работа в екип между здравните медиатори и общопрактикуващите лекари за постигането на успех.
     
Проектът ИНИЦИАТИВА ЗА ЗДРАВЕ И ВАКСИНОПРОФИЛАКТИКА стартира през м. март 2010 г. по повод епидемичния взрив от морбили, засегнал преди всичко ромските общности в страната. Той обединява усилията на държавния, частния и неправителствения сектор за подобряване на взаимодействието между общопрактикуващите лекари, здравните медиатори и Регионалните здравни инспекции за намаляване на детската смъртност и подобряване на здравната информираност сред обществото.
 
Проектът се осъществява от Националнната мрежа на здравните медиатори в България с подкрепата на Комисията по здравеопазване към 43-то Народно събрание на Република България.
 
Партньори на Инициативата са Министерство на здравеопазването, секретариатът към Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския Съвет, Министерство на финансите, Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България, Министерство на труда и социалната политика и пациентски организации, с подкрепата на ГлаксоСмитКлайн.

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net