:: Новини

Участниците в инициативата „For Roma with Roma” от България получиха висока оценка по време на заключителната среща в Брюксел
10.11.2016 zdravenmediator.net

В         В рамките на инициатива на Генерална дирекция „Правосъдие и потребители” на Европейската комисия „For Roma with Roma“, за периода януари – март 2016 г., НМЗМ - клон Добрич, организира „Панаир на професиите“.  Целта на инициативата беше чрез интересен и забавен начин да се променя нагласите и стереотипите сред младежите и да се насърчи равенство между различните етнически групи.
        

         През месец януари 2016 г. се проведоха беседи с младежи на тема „Професионално ориентиране“. Учениците бяха запознати с различни професии и имаха възможността да изберат шест от тях, които да проучат и след това да представят пред своите съученици, родители и учители. Професиите, на които се спряха нашите младежи бяха – градоначалник, здравен медиатор, актьор, музикант, програмист и ветеринар. През следващия месец младежите имаха възможност да се срещнат и разговарят с представители на избраните професии. Те събраха и информация какво училище или гимназия е препоръчително да се завърши, за да се гарантира сигурен достъп до ВУЗ. Младежите разговаряха с професионалисти и изучаваха както положителните страни на дадена професия, така и отрицателните.
        През цялото време с тях работеше професионалист фотограф, който им помагаше при подготовката на визуални материали – снимки, презентация и др. Професионален актьор работеше с младежите за усъвършенстване на техните умения и по-добро представяне на дадена професия пред публика. Беше направена фотосесия на участниците, представяйки ги в избраната от тях професия.
     По покана на ЕК на 27 октомври 2016 г. , на заключителната среща на инициативата „ForRoma with Roma“ в Брюксел, Анифе Хасан представи подхода за работа с младежи по време на реализиране на местната дейност „Панаир на професиите“  пред повече от 120 участници. Интересът към работата на Анифе Хасан беше голям, тя имаше възможност да участва и в дискусия с представители на ЕК, НПО и представители на общини от ЕС за важността от индивидуална работа с ромски деца и техните родители, за да бъдат мотивирани и насърчавани да продължават да учат.
        По време на срещата в Брюксел участва и здравния медиатор Георги Николов, който представи работата от създаденото партньорство между община Самоков и община Хамм (Германия) и популярния вече „Street Art Festival, който предостави възможност ромски младежи да участват в алтернативни и нови форми на изкуство. Другите две общини, които бяха част от инициативата – Айтос и Тунджа, също представиха резултати от своята работа. Кина Асенова – здравен медиатор в община Тунджа беше поканена като активен представител на ромската общност при организиране на специални стипендии за транспорт на ученици, на които беше осигурен достъп до средно образование в училища и гимназии в Ямбол.
        Цвета Петкова е фасилитатор на инициативата за България и участва по време на всички дискусии и координира представянето на участниците от България.
        Европейската комисия предприема целенасочени комуникационни дейности срещу дискриминацията и стереотипите по отношение на ромите. Тези дейности включват подкрепа за доброволчески инициативи, насърчаващи взаимното учене и партньорства  сред 20 публични органи на местно и регионално ниво във връзка с ромската интеграция в ЕС.
       „For Roma With Roma представлява съвкупност от целенасочени комуникационни дейности, които се реализираха:
·        Пан-европейски училищен конкурс за рисунка за деца на възраст от 7 до 11 години;
·        културни, образователни или спортни събития за младежи на възраст 12-16 години;
·        туининг програма, в която участваха 20 публични органи на местно и регионално ниво от цяла Европа за насърчаване трансфера на политики, на ученето и подкрепата между държавите-членки по отношение на целите и приоритетите на ЕС в областта на ромското включване.
 

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net