:: Новини

ЗАПОЧНА ВТОРА ПОРЕДИЦА РЕГИОНАЛНИ СРЕЩИ
22.10.2016 zdravenmediator.net

     На 21 и 22 октомври 2016 г. в гр. София се проведе първата от втората поредица регионални срещи на Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори”, планирани по проект “Заедно за по-добро здраве”. На нея присъстваха 29 здравни медиатори от областите София, Перник, Благоевград, Кюстендил и София град.
     Срещата беше открита от Проф. Ивайло Търнев, който запозна здравните медиатори с новите моменти, трудности и успехи на Сдружение “НМЗМ” през изминалата година. Здравните медиатори от своя страна разказаха за условията на работа и постиженията си на работното място. Присъстващите новообучени здравни медиатори се запознаха и обмениха опит със своите колеги. Денят продължи с изясняване на проблеми във връзка с въвеждането на нова отчетна форма, която ще бъде стандартизирана и валидна за всички здравни медиатори. Сесията беше водена от Анифе Хасан и Иванка Абаджиева, а всеки здравен медиатор имаше възможност да зададе своите въпроси и да сподели казуси и затруднения във връзка с нейното попълване.
     Във втория ден водещи на срещата бяха д-р Радоствета Стаменова (Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве), Дора Петкова и Огнян Каменов. Д-р Радосвета Стаменкова запозна аудиторията с възможността от октомври 2015 г. здравните медиатори да работят в сътрудничество със 31 Здравно-консултативни центрове за майчино и детско здраве, чиято дейност се осъществява на територията на общински МБАЛ в страната.
    Втората част от програмата беше посветена на дискусия и обучение за подобряване на комуникационните умения. Здравните медиатори надградиха знанията си по отношение на етикета в общуването във виртуалното пространство, работата с електронна поща, правилата при попълване и видовете отчети - финансови и наративни, в рамките на различни проекти.
       Проект “Заедно за по-добро здраве” е финансиран от фармацевтична компания ГлоксоСмитКлайн и се изпълнява в четири европейски държави (България, Румъния, Словакия, Унгария) от 2012 г. Първата поредица регионални срещи беше проведена в периода август 2015 г. - февруари 2016 г. Тогава здравните медиатори, заедно с експерти от Мрежата направиха анализ на средата, в която работят и SWAT-анализ по региони. Фокусът върху втората поредица срещи е поставен върху подобряване на комуникационните умения на здравните медиатори и надграждане на знанията им във връзка с управлението и координирането на проекти. Следващата Регионална среща на здравните медиатори ще се проведе в гр. Пловдив на 11-12 ноември 2012 г.
 

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net