:: Новини

НМЗМ: Промяна отвътре навън! ТРИДНЕВНА СРЕЩА ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН НА НМЗМ Банкя, 19-21 август 2016г.
22.08.2016 zdravenmediator.net

От 19 до 21 август 2016 г. в гр. Банкя, Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“ проведе тридневна среща по стратегическо планиране. В сесията взеха участие представители на УС на НМЗМ, подръжници, партньори и експерти на Мрежата, както и 15 ЗМ, предварително избрани на подготвителните пет срещи по места и представляващи различните региони на страната.
   

Срещата се модерира от д-р  Радосвета Стаменкова – изпълнителен директор на БАСП, обучител на ЗМ и член на НМЗМ, която има национален и международен опит във воденето на процса за изработване на стратегически план.
          В рамките на тези дни говорихме за ценности, визия, мисия, цели и задачи за краткосрочни и дългосрочни действия на НМЗМ за периода 2016-2020г.
            Мрежата има, като резултат от срещата, и свое мото„НМЗМ: промяна отвътре навън!”
С цел подобряване ефективността на работата на здравните медиатори, в края на 2015 г. екипът на НМЗМ изготви и прие нов отчетен формат за отчитане дейността на ЗМ. На проведените в края на 2015 и началото на 2016 г. регионални срещи всички здравни медиатори бяха запознати с него. През месеците април, май и юни 2016 г. те се отчитаха по новата форма. На тази тридневна среща със съдействието на проф. Майя Грекова  бяха обсъдени пропуските и допуснатите грешки при попълването й. Експертите на Мрежата с помощта на всички здравни медиатори  ще продължат да работят за усъвършенстване, прилагане и утвърждаване на новата отчетна форма.

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net