:: Новини

МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ „ЗАЕДНО ЗА ПО-ДОБРО ЗДРАВЕ“
23.06.2016 zdravenmediator.net

Между 13 и 15 юни 2016 г. по проект „Заедно за по-добро здраве“, изпълняван от Националната мрежа на здравните медиатори и финансиран от компания ГлаксоСмит Клайн, се проведе работно посещение в България с участието на представители на партньорските НПО от Румъния, Унгария и Словакия, представители на ГлаксоСмитКлайн от офисите в Лондон, Брюксел, Братислава, Белград и София и представител на Европейския алианс за обществено здраве (EPHA).

В рамките на работното посещение посетихме гр. Бяла Слатина, където здравният медиатор Мирена Бочева организира открит урок с деца на възраст между 6 и 12 г. на тема „Чисти ръце“ в рамките на започващата по проекта кампания за обучение на деца с цел подобряване на личната и обща хигиена. За целите на кампанията в началото на април бяха отпечатани комплект здравно-образователни карти „Чудните приключения на Сапун и Капчица“ и бяха обучени по специално разработена методология единадесет здравни медиатори от общините Бяла Слатина, Видин, Белица, Разлог, Главиница, Самоков, Ихтиман и Мъглиж.

Посещението продължи със среща в общината, на която домакини бяха двама заместник-кметове – г-н Бранимир Бочев (ресор хуманитарни дейности и здравеопазване) и г-н Петър Петров (ресор проекти и финанси), прекият ръководител на здравния медиатор г-жа Боряна Петкова - Директор на Дирекция "Хуманитарни дейности и интеграция” и представители на общината. Мирена Бочева представи презентация за работата си в последните три години, след което беше проведена дискусия, в рамките на която гостите зададоха въпроси относно начините, по които Община Бяла Слатина работи с етническите общности в уязвимо положение в сферата на здравеопазването и социалните услуги.

Денят приключи със срещи с жителите на ромския квартал на гр. Бяла Слатина и запознаване с тяхното ежедневие и проблеми.

 

На 15.06 работната среща продължи в София с представяне на дейностите на всяка от държавите-партньори по проекта в последните месеци. Бяха представени разработените в четирите държави материали по кампанията PHASE (обучение за подобряване на личната хигиена). Всяка от държавите имаше възможност да постави за обсъждане и актуални въпроси, свързани с развитието на здравно-медиаторните програми и на политиките по отношение на подобряването на достъпа до здравни, социални и образователни услуги в отделните държави.      

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net