:: Новини

Четвърта поредна среща на медиатори и координатори на медиаторски програми от Европа в Севиля, Испания
10.06.2016 zdravenmediator.net

В периода от 6-8 юни 2016 г. се проведе Четвърта поредна среща на здравни медиатори и координатори на медиаторски програми от цяла Европа. Срещата беше организирана в рамките на инициативата "Здравна медиация сред ромската общност”, която е част от проект “EQUI HEALTH - Подобряване на достъпа до качеството на здравни грижи и услуги за мигранти, роми и други уязвими групи”, изпълняван от Международната организация по миграция (IOM), със съдействието на Сдружение “Национала мрежа на здравните медиатори”. ПРедставители от България бяха Мария Самуилова (IOM), Иванка Абаджиева (НМЗМ) и здравните медиатори Георги Николов (Самоков), Веселина Огнянова (Белица) и Ася Камберова (Пещера). Сред гостите бяха представители на Италия, Франция, Румъния, Словакия, Чехия, Белгия, Молдова и др.

В първия ден домакините от Испания представиха добри практики в работата си сред различни ромски общности. Ключова за тяхното развитие е съвместната им работа с институции и НПО с цел мобилизиране на общностите и развитието на техния потенциал. Координаторите на програми за интеркултурна и здравна медиация споделиха и дискутираха развитието на програмите в различните държави през изминалите две години от първата среща в рамките на инициативата, която се проведе в гр. София през юни 2014 г.

В отделна сесия медиаторите от различните държави имаха възможност да споделят опит от работата си на терен и с институции. Освен елементи от работата си, здравните медиатори от България представиха и акценти от тяхното обучение.

Вторият ден на срещата беше посветен на работата на терен. Гостите бяха разделени на три малки групи, които посетиха Медицински центрове за получаване на първична здравна помощ, които подсигуряват достъпа до здравни, а нерядко и до социални услуги на уязвимите общности в кварталите Polygon Sur, El Vacie и TorreBlanca в гр. Севиля. В кварталите бяха направени и кратки обиколки.

В заключителната сесия участниците заявиха желанието си за продължаване на дейностите с цел обмяна на опит. Беше представена и обсъдена възможността за развитие на неформална мрежа в интернет-пространството, чрез която медиаторите от различни държави да могат да комуникират и съдействат помежду си с цел подпомагане и улесняване на достъпа на мигриращите семейства до различни здравни услуги и институции.

В ход е разработването на уеб-платформа, която да събере полезна информация за медиаторските програми в отделните държави, както и постигнатото до момента в рамките на инициативата “Здравна медиация в ромската общност”.

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net