:: Новини

Обучение на здравни медиатори за работа с деца по темата “Хигиена”
03.06.2016 zdravenmediator.net

На 25-26 април 2016 г. се проведе обучение на първата група здравни медиатори, които ще работят по Програмата PHASE - Обучение на деца за подобряване на личната и обща хигиена в рамките на проект “Заедно за по-добро здраве”, финансиран от компания ГлаксоСмитКлайн и изпълняван от Сдружение “Национална мрежа на здравните медиатори”. Обучението беше проведено от Диляна Дилкова и Иванка Абаджиева.

ПрограматаPHASE (Personal Hygiene and Sanitation Education) е разработена и въведена за пръв път в Кения в края на 90-те години на ХХ век с цел намаляване на заболяемостта от дифтерия, причинена от ниската лична и обща хигиена на населените места. След това програмата разширява обхвата си в Африка, Азия, Южна Америка и Европа. В България прилагането ѝ започна през май 2015 г. с разработването на обучителни материали за деца съвместно от експерти на НМЗМ, здравни медиатори, Елица Атанасова - художник и нашите партньори от Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве.

Беше разработена Игра с карти и Ръководство “Чудните приключения на Сапун и Капчица”, включващо 6 основни теми, свързани с общата и лична хигиена - хигиена на тялото, на ръцете, орална хигиена, хигиена на дома и населеното място, грижа за храната. В следващите месеци се очаква здравните медиатори да проведат срещи с групите деца и да преминат заедно с тях през всички теми в Ръководството. Пилотните населени места, в които ще се работи по програма PHASE, са: Бяла Слатина, Мъглиж, Видин, Белица, Разлог, Ихтиман, Самоков, Главиница.


 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net