:: Новини

Обучение за превенция на домашното насилие и Пета регионална среща на здравните медиатори във Враца
07.03.2016 zdravenmediator.net

На 26 и 27 февруари 2016 г. в хотел Хемус в гр. Враца се проведе последната, пета Регионална работна среща на Сдружение “Национална мрежа на здравните медиатори” по проект „Заедно за по-добро здраве”, финансиран от ГлаксоСмитКлайн. В срещата се включиха 22 здравни медиатори от областите Враца, Монтана, Велико Търново и Ловеч.

Първият ден на срещата беше посветен на споделянето на опит, трудности и постижения между здравните медиатори в различните населени места и общини. В края на деня се проведе дискусия относно работата на здравните медиатори на терен и по-добрата информираност във връзка с Националната програма за превенция на рак на маточната шийка. Здравните медиатори обсъдиха с регионален представител на ГлаксоСмитКлайн проблеми, срещани в течение на работата по кампанията за препоръчителна имунизация. Здравният медиатор Димитрина Димитрова, работеща в с. Долни Цибър, беше наградена с почетна грамота за работата ѝ по кампанията за превенция на рака на маточната шийка – в с. Долни Цибър 100 % от подлежащите на имунизация момичета са получили ваксина.
В началото на втория ден отсрещата проф. Майя Грекова води практическа сесия за попълване и обсъждане на нова, единна форма за отчитане на работата на здравните медиатори.
Бяха избрани представители на здравните медиатори, които ще се включат в Националната среща за стратегическо планиране в София през пролетта на 2016 г. Това са Калин Диков (Община Враца), Мирена Бочева (Община Бяла Слатина), Татяна Кирилова (Община Лом), Анула Найденова (Община Козлодуй). Резерви са Наргис Михайлова (Община Троян), Валери Петров (Община Хайредин), Нина Иванова (Община Медковец) и Офелия Коцева (Община Видин).
Непоследствено преди работната среща се проведе трето обучение на здравни медиатори, посветено на темата за домашно насилие, в рамките на проект «Никой не е защитен от домашно насилие», изпълняван от Фондация «Център Надя». Проектът е финансиран от Норвежки финансов механизъм 2009-2014 г., Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по Мярка 2 - “Организиране на кампании, повишаващи обществената чувствителност, със специален фокус върху ромите и други уязвими групи”, Програма BG 12 “Домашно насилие и насилие, основано на полов признак”. Първите две обучения се състояха в градовете София и Благоевград.

Екипът на Мрежата и здравните медиатори оценяват като изключително ценни дискусиите по темата. Проектните дейности продължават с организирането на обучения за здравни медиатори в областите Добрич и Варна - в средата на месец март 2016 г., както и с информационни срещи сред различните ромски общности. 

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net