:: Новини

Започва информационна кампания “Никой не е защитен от домашно насилие”
23.12.2015 zdravenmediator.net

    На 18-20 декември 2015 г. Фондация “Център Надя” в партньорство със Сдружение “Национална мрежа на здравните медиатори” проведоха обучение на обучители по проект “Никой не е защитен от домашно насилие”, финансиран от Норвежки финансов механизъм 2009-2014 г., Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  по Мярка 2 - “Организиране на кампании, повишаващи обществената чувствителност, със специален фокус върху ромите и други уязвими групи”, Програма BG 12 “Домашно насилие и насилие, основано на полов признак”. Сред дейностите по проекта са девет обучения на здравни медиатори по темата “Домашно насилие” и провеждане на информационни кампании сред ромски общности с цел превенция и намаляване на негативните последици от домашно насилие чрез повишаване на информираността в уязвимите групи. В рамките на всички обучения здравните медиатори ще имат възможност да дискутират различни проблеми, свързани с домашното насилие: чувствителност и разпознаване на домашното насилие; възможности за търсене на помощ и закрила от жертвите в случаи на домашно насилие; методи за информиране на жертвите за техните права.
    На обучението присъстваха 16 здравни медиатори от цялата страна - областни отговорници и здравни медиатори, изявили интерес към темата и желание да участват. Лектори на срещата бяха д-р Росанка Венелинова, Дора Петкова и Десислава Илиева. От екипа на Мрежата също така се включиха Огнян Каменов и Иванка Абаджиева.
    Първият ден от срещата участниците бяха запознати със Закона за защита от домашното насилие, актуални проблеми свързани с домашното насилие и медицинските и психологически последици от него. 
    Вторият ден бъдещите обучители имаха възможност да разберат какви са стъпките за оказване на помощ на пострадали от дамашно насилие – центрове за настаняване, телефонни номера, НПО и др. Особено внимание се отдели на тематата за насилието над деца и ранните бракове и специфики за работа с ромска общност. Бяха представени и дискутирани 8 кратки филма, които показват различните видове домашно насилие, заснети по сценарии, изработени от студенти в рамките на проекта. В края на деня чрез ролеви игри здравните медиатори изиграха различни ситуации и обсъдиха възможностите за информиране и повишаване на чувствителността сред общностите към темата.
    В третия ден обучените 16 здравни медиатори се разделиха на екипи по двама, които през 2016 г. в рамките на 8 обучения ще предадат наученото на своите колеги от останалите населени места.  Проектните дейности ще завършат с провеждането на информационни срещи и беседи по места, които ще бъдат организирани от всички здравни медиатори. 

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net