:: Новини

IX НАЦИОНАЛНА СРЕЩА „ИНИЦИАТИВА ЗА ЗДРАВЕ И ВАКСИНОПРОФИЛАКТИКА“
12.11.2015 ZdravenMediator.net

На 11.11.2015 г., в гр. София бе проведена Деветата национална среща по проект "Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика". Проектът се осъществява от Национална мрежа на здравните медиатори с подкрепата на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет, Комисията по здравеопазването към 43-тото Народно събрание и Министерство на здравеопазването. Партньори на инициативата са Министерство на труда и социалната политика, Министерство на финансите, Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България, Българското сдружение по ваксинопрофилактика, пациентски организации, с подкрепата на ГлаксоСмитКлайн.
           Проектът „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика” стартира през м. март 2010 г. по повод епидемичния взрив от морбили, засегнал преди всичко ромските общности в България с над 24 000 разболели и 24 смъртни случая. Инициативата обединява усилията на държавния, частния и неправителствения сектор за подобряване на взаимодействието между общопрактикуващите лекари, здравните медиатори и Регионалните здравни инспекции за намаляване на детската смъртност и подобряване на здравната информираност сред обществото.
         „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика" е експертен проект, който доказва своята ефективност през годините. Преминахме през много перипетии, но се убедихме, че когато обединим усилията си, резултатите са налице. А за нас е от изключителна важност непрекъснато да подобряваме своето представяне в името на общата кауза – по-здраво и добре информирано общество, липса на епидемии от ваксинопредотвратими заболявания и партньорство на всички нива – в името на едно по-добро утре за нас и нашите деца“, заяви проф. Ивайло Търнев, председател на Фондация "Здравни проблеми на малцинствата" и член на УС на Националната мрежа на здравните медиатори. Той допълни, че пропускането на имунизацията от големи обществени групи е един от основните проблеми пред здравеопазването у нас, а утвърждаването на статута на здравните медиатори - едно от големите постижения на проекта.
          Председателят на Комисията по здравеопазването към 43-тото НС д-р Даниела Дариткова приветства участниците в срещата и обеща, че при гласуването на Бюджет 2016 г. депутатите ще направят всичко възможно в него да се осигури финансиране за нови здравни медиатори и през следващата година. „Аз смятам, че това наистина е един добър пример за партньорство между правителствения, неправителствения сектор и бизнеса. Но основно искам да благодаря на усилията на хората, които осъществяват тази идея, защото без здравните медиатори всеки един добър замисъл нямаше да намери своето практическо и реализирано решение“, добави д-р Дариткова.
        Председателят на пациентски организации „Заедно с теб“ Пенка Георгиева подчерта, че „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика“ е един от най-успешните проекти, които се осъществяват през годините в България. Тя разказа, че по данни на лекарите от РЗИ София област най-добре се осъществяват профилактични прегледи и ваксинопрофилактика там, където има здравни медиатори и добави: „Ваксинопредотваритми заболявания няма, защото има ваксини“.
         Здравното медиаторство е устойчиво през годините, защото има приемственост между  всички правителства, което позволява и неговото разрастване през годините - от 105 здравни медиатори през 2010 до 170 през 2015. През следващата година към НМЗМ ще се присъединят нови 25 здравни медиатори, които  ще започнат практика след получен сертификат за успешно преминат курс към Медицински Университет София. Обучението се реализира от преподаватели от Факултета по обществено здраве и експерти на Националната мрежа на здравните медиатори с подкрепата на фармацевтична компания ГлаксоСмитКлайн.
      На Деветата национална среща по проект „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика“ присъстваха още заместник-министърът на здравеопазването д-р Адам Персенски, подуправителят на НЗОК Иванка Кръстева, зам.-омбудсманът г-н Хюсеин Исмаил, зам.-председателят на БЛС д-р Галинка Павлова, представители на  пациентски и неправителствени организации и др. Доказателство за това, че "Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика" е обща кауза е и фактът, че събитието бе уважено и от г-жа Десислава Атанасова, зам.-председател на Комисията по правни въпроси към 43-тото НС и министър на здравеопазването в периода 2012-2013 г. и д-р Нигяр Джафер, председател на Комисията по здравеопазването в 42-то НС. Участниците във форума получиха поздравителни адреси от министрите на здравеопазването д-р Петър Москов и на труда и социалната политика Ивайло Калфин и от председателя на Комисията за защита от дискриминация доц. д-р Ана Джумалиева.
      Проф. Ивайло Търнев връчи почетни грамоти за подкрепа на Проекта на Комисията по здравеопазването към 43-тото НС, Министерство на здравеопазването, Министерство на финансите, Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционни въпроси към МС, НЗОК, БЛС, НЦЗПБ и БЧК. Индивидуални отличия получиха и Десислава Атанасова, д-р Нигяр Джафер, проф. Пенка Переновска, проф. Владимир Пилософ, проф. Димитър Попов и др.
        Беше връчена и традиционната награда на проф. Ивайло Търнев за най-успешен ромски студент по медицина на стажант-лекарката Мануела Сандова, завършила семестриално с пълен отличен успех.
      За принос в утвърждаването на положителния образ на здравния медиатор през изминалата година грамоти получиха здравните медиатори Харизан Маринов от община Луковит, Марияна Зърбова от община Айтос, Захари Атанасов от община Сунгурларе, Антоанета Ефтимова от община Благоевград и Кина Асенов от община Тунджа.
        Обучителните модули за здравни медиатори включваха темите Основни факти за ваксините и необходимостта от тях, Астма, Рак на маточната шийка и Национална програма за превенция на РМШ, Вирусни хепатити, ХОББ, представени от проф. Пилософ, проф. Переновска, проф. Червенякова, проф. Милко Сираков, проф. Валери Цеков, проф. Димитър Попов.    
       В рамките на срещата беше проведено и общо събрание на Националната мрежа на здравните медиатори, на което беше представена работата на Мрежата по проекти, част от които тепърва предстои да стартират. Отделна сесия беше посветена на работата на здравни медиатори в болница – практика, която се налага като успешна и необходима при разрешаването на различни видове казуси, проблемни ситуации и конфликти в болничните заведения. Добри примери за подобна практика представиха здравните медиатори от общините Самоков, Благоевград, Тунджа, Хасково, Лом, Разлог.

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net