:: Новини

Проведе се втората от планираните пет Регионални работни срещи на Сдружение “Национална мрежа на здравните медиатори”
25.09.2015 ZdravenMediator.net

На 18 и 19 септември 2015 г. В Созопол се проведе втората от планираните пет Регионални работни срещи на Сдружение “Национална мрежа на здравните медиатори” по проект „Заедно за по-добро здраве“, финансиран от ГлаксоСмитКлайн. В срещата се включиха тридесет здравни медиатори от областите Бургас, Сливен и Ямбол.

Участниците в срещата представиха работата си по общини и населени места, споделиха трудностите и успехите си и запознаха колегите си със специфичните проблеми на общността, с която работят. Подготвителната работа по темата „Стратегическо планиране“ премина през изработване на SWOT-анализ – всеки от присъстващите посочи кои според него са силните и слабите страни на Мрежата, както и какви възможности и рискове стоят пред нея. Бяха избрани делегати, които да представят трите региона по време на националната среща за стратегическо планиране през пролетта на 2016 г. – Мильо Добрев (община Стралджа), Наташа Тодорова (община Сливен), Кина Асенова (община Тунджа), Велчо Михалев (община Айтос), Нигяр Гънгърлак (община Бургас), Гергана Демирева (община Карнобат), резерви – Димитър Димитров (община Тунджа), Иван Димитров (община Твърдица).

В работната среща с отделна сесия се включи и регионалният представител на фармацевтичната компания ГлаксоСмитКлайн, с която здравните медиатори дискутираха работата на терен и възможностите за по-добра информираност по отношение на националната програма за превенция на рак на маточната шийка.

В рамките на програмата бяха проведени дискусии за подобряване на работата на областните отговорници, подобряване на отчетността на здравните медиатори към Мрежата и обсъждане на населени места, в които има нужда да бъдат избрани и обучени здравни медиатори през 2016 г.

Следващата Регионална работна среща ще се състои в гр. Благоевград на 16 и 17 октомври 2015 г. В нея ще участват здравни медиатори от областите София, София-област, Дупница, Кюстендил, Перник, Благоевград.

 

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net