:: Новини

Варна - първи стъпки на здравните медиатори в стратегическото планиране
31.08.2015 ZdravenMediator.net

   На 28 и 29 август 2015 г. във Варна се проведе първата от петте планирани Регионални работни срещи на Сдружение “Национална мрежа на здравните медиатори” по проект „Заедно за по-добро здраве“, финансиран от ГлаксоСмитКлайн. В срещата се включиха двадесет и пет здравни медиатори от областите Варна, Шумен, Силистра, Добрич, Разград.

   Всеки от участниците имаше възможност да сподели трудностите и постиженията в работата си, взаимоотношенията си с местните институции и общността. Голям интерес предизвикаха дискусиите, свързани с изработването на SWOT-анализ - извеждане на силните и слабите страни на Мрежата, опасностите и възможностите, които външната среда предлага. Като първа стъпка към разработване на стратегически план за развитие на Мрежата,здравните медиатори с гласуване избраха шестима делегати, които да участват в национална среща за стратегическо планиране през пролетта на 2016 г., по време на която да бъде финализиран плана. Избраните делегати са Сениха Ахмед (община Завет), Асен Асенов (община Шумен), Катя Александрова (община Провадия), Зарко Зарков (община Варна), резерви - Димитрина Станева (община Шабла) и Радослав Радославов (община Каварна).

   В работната среща с отделна сесия се включиха и регионални представители на фармацевтичната компания ГлаксоСмитКлайн, с които здравните медиатори дискутираха работата на терен и възможностите за по-добра информираност по отношение на националната програма за превенция на рак на маточната шийка.

   В рамките на програмата бяха проведени дискусии за подобряване на работата на областните отговорници, подобряване на отчетността на здравните медиатори към Мрежата и обсъждане на населени места, в които има нужда да бъдат избрани и обучени здравни медиатори през 2016 г.

   Според обратната връзка, която здравните медиатори дадоха след края на втория ден, регионалният формат на срещата дава възможност в по-тесен кръг да бъдат обсъдени наболели проблеми и да се чуе гласът и мнението на всеки здравен медиатор. 

   Следващата Регионална работна среща ще се състои в гр. Созопол на 18 и 19 септември 2015 г. В нея ще участват здравни медиатори от областите Бургас, Сливен и Ямбол.

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net