:: Новини

От ромите за ромите
27.08.2015 ZdravenMediator.net - Димитринка Борисова

   От 21 до 23 август 2015г Ромските студенти-медици доказаха с действие, че на терен не се работи лесно, но неразбиваем екип от здравен медиатор, пряснозавършила медицинска сестра и бъдещи лекар и стоматолог правят чудеса - и в ромския квартал, и в домовете за деца... Кампанията се осъществи в гр. Долна Баня по проект „Здравето е в нашите ръце. Превенция на социално – значими заболявания”, подкрепен от Roma Health Scholarship Small Scale Projects Grant на РОФ. В реализирането на проекта участваха студенти по медицина от Медицински университет – София и здравния медиатор на община гр. Долна Баня – Стоянка Стоименова. В тридневната кампания екипът посети два ромски квартала и ДДЛРГ (дом за деца лишени от родителски грижи) ’’ Констанца Ляпчева’’. Проведените здравни беседи за здрави зъби, превенция на диабет, хипертония и хепатит А бяха придружени с измерване на кръвно налягане и кръвнпредоставяне на санитарни и хигиенни материали. Най-ценното е това, че студентите се убедиха, че могат сами да пишат и реализират проекти. А ней-безценното  - разговорът за бъдещето и образованието и това, че децата от дома вече имат ролеви модели и хора с реализирани мечти.

   Кампанията обхвана повече от 200 човека за два дни, а студентите се чувстват удовлетворени и заредени със сили за още много добри дела. И още веднъж - студентите от Медицински университет – София Димитринка Борисова, Костадин Николов и Румен Алексиев благодарят на здравния медиатор– Стоянка Стоименова за помощта и съдействието. Дано има други бъдещи инициативи между студенти и здравни медиатори – това е пътят!

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net