:: Новини

Започва разработването на обучителни материали в помощ на здравни медиатори в работата им с деца по темата “Хигиена”
17.07.2015 ZdravenMediator.net

В периода 13 - 15 юли 2015 г. в София се проведе въвеждаща среща със здравните медиатори, работещи в градовете Видин, Мъглиж, Разлог, Белица и Якоруда, организирана съвместно от Национална мрежа на здравните медиатори и Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП). Целта на срещата беше да бъдат очертани, както основните проблеми, свързани с личната хигиена и опазването на околната среда сред ромските общности, така и възможните методи за работа с деца и родители, чрез които здравните медиатори могат да повишат информираността сред хората относно възможните рискове, начини на разпространение и предпазване от зарази и паразити.

Нашите колеги и приятели от БАСП д-р Радосвета Стаменкова и Венцислав Кирков разказаха подробности за начините и пътищата, по които се разпространяват инфекции и паразити, и превенцията им. Също така демонстрираха интересни методи за предаване на здравна информация, чрез които децата от пасивни слушатели се превръщат в активната страна.

Надежда Григорова, експерт в Регионален здравен инспекторат-София област от своя страна сподели опита си по темата, свързан със съвместната работа на РЗИ със здравните медиатори от областта.

Художникът и графичен дизайнер Елица Атанасова се включи, за да дискутира с медиаторите и техите обучители възможностите за предаването на здравна информация чрез изображения. Всички участници се обединиха около мнението, че ключови за успешна работа с деца са нагледните материали с адекватни, кратки и ясни послания, изработени и прилагани спрямо специфичните условия на работа и живот.

Последните часове от срещата преминаха като генерална репетиция за здравните медиатори, които имаха за задача, разделени на три малки групи, да подготвят представяне пред деца по избран от тях проблем. Темите, които представиха бяха свързани с чистотата на ръцете, здравето на зъбите и рециклирането на боклука.  

Разработването на обучителни материали е част от кампания с цел подобряване на условията на живот в ромските махали в рамките на проект “Заедно за по-добро здраве - от нас, за нас”, финансиран от фармацевтична кампания ГлаксоСмитКлайн и ще продължи през следащите три години на няколко етапа. Първият етап включва дейности по изработване на материалите и начините, по които могат да бъдат приложени в различни населени места, тестването им на терен и оценка на успехите и неуспехите. 

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net