:: Новини

Премиера на филма “Да построиш мост”
16.06.2015 ZdravenMediator.net

   На 12 юни 2015 г. в Културен център G8 в София се състоя премиерата на документалния филм “Да построиш мост”, заснет през 2014 г. в рамките на Регионалната инициатива “Здравна медиация сред ромската общност”, част от проект “EQUI HEALTH - Подобряване на достъпа и качеството на здравни грижи и услуги за мигранти, роми и други уязвими групи”на Международната организация по миграция (IOM), отдел “Миграция и здраве”. Филмът представя българския здравно-медиаторен модел чрез работата на здравните медиатори Катя Кирилова, Антоанета Евтимова (гр. Благоевград) и Сабире Рамадан (Община Септември), но и запознава зрителите с моделите на здравна и културна медиация във Франция и Белгия.

   Прожекцията беше последвана от дискусия, а в следобедните часове беше проведен Национален консултативен комитет (НКК) в рамките на проекта. Сред участниците бяха Росица Иванова и Ахавни Топакбашиян (Национален съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси), проф. д-р Ивайло Търнев (Фондация здравни проблеми на малцинствата), доц. Михаил Околийски (управляващ офиса на Световната здравна организация в България), Радосвета Стаменкова (Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве), представители на Агенцията по заетостта, на Регионален здравен инспекторат-София област, на Националната мрежа на здравните медиатори, Център Амалипе. По време на Националния консултативен комитет д-р Илона Томова (социолог, Българска академия на науките) представи Доклад относно изпълнението на Национална стратегия за интеграция на ромите в България в компонент здравеопазване. В рамките на дискусиите бяха обсъдени бъдещи действия и приоритети за страната и Европейския съюз в областта на ромското здраве.

   Колегите от Международната организация по миграция представиха следващите дейности по проекта “EQUI Health”. През месец юли 2015 г. предстои трета обмяна на опит между координатори на здравно-медиаторни програми и здравни медиатори от европейски страни, която ще се състои в Букурещ.В срещата ще вземат участие трима здравни медиатори от България. В процес на обсъждане е и създаването на общоевропейска мрежа на медиаторите в областта на здравето.

   Кратката версия на филма “Професия здравен медиатор” може да бъде намерена в youtube канала на Сдружение “Национална мрежа на здравните медиатори” на български и английски.

   Филмът “Да построиш мост” може да намерите тук на английски.

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net