:: Новини

Здравни медиатори и роми студенти по медицина в дискусия със студенти и преподаватели от НБУ
06.04.2015 ZdravenMediator.net

   На 2 април 2015 г. нови 26 здравни медиатори получиха своите сертификати от Факултета по Обществено здраве към Медицинския Университет, София. Същият ден в късния следобед някои от новите здравни медиатори имаха възможност да участват в междудепартаментен семинар в НБУ „Интегрираните роми са невидими – да отворим сетивата си!“. Инициатори на събитието бяха департамент „Политически науки“,  департамент "Когнитивна наука и психология" и департамент "Здравеопазване и социални дейности“ в НБУ, както и гражданските организации Фондация „Здравни проблеми на малцинствата“ и Национална мрежа на здравните медиатори (НМЗМ).

   Пред преподаватели и студенти на НБУ,  експерти, представители на институции, здравни медиатори и ромски студенти медици проф. Ивайло Търнев представи развитието на здравномедиаторната програма в България. Като най-важни условия за случването на програмата, проф. Търнев определи силната мотивация и хъс на здравните медиатори, както и ината и желанието за промяна, с които той заразява и завладява съмишлениците си. Бяха споделени постиженията на програмата, както и практическия опит на здравните медиатори, които работят ежедневно на терен. Вече почти 15 години екипът на проф. Търнев „бди над здравномедиаторната програма“ и „превзема институции“, за да има днес в България 170 работещи здравните медиатори.

   Диана Чобанова, дипломант в магистърска програма по Политически мениджмънт и публични политики в НБУ сподели, че срещата й със здравни медиатори преди години я вдъхновява за разработване на дипломна  работа, посветена на техния опит.

   Моделът на работа на здравните медиатори е разпознаваем и ценен вече и на европейско ниво. По време на двугодишния проект на НМЗМ ROMA MATRIX, 18 организации са обменяли опит, информация и практики, които са допринесли за интегриране на ромите  в 10 страни на ЕСЦвета Петкова – мениджър на проекта -  представи постиженията на проекта, както и кампанията НИЕ НЕ СМЕ ИЗКЛЮЧЕНИЕ.

   За съжаление в публичното пространство анализът на проблемите, свързани с интеграцията на ромите, е повърхностен и поради това трудно се разбира важността на процеса. Кампанията НИЕ НЕ СМЕ ИЗКЛЮЧЕНИЕ цели да покаже положителни образи и примери сред ромите в България, да представи успели млади роми и да насочи вниманието на обществото към позитивни примери сред ромите и по този начин да направи съпричастни към процеса на интеграция по-голяма част от обществото ни.

   Доц. Анна Кръстева – водеща на семинара - подчерта колко  е важно ежедневно да правим опити да преодоляваме засилващата се реч на омразата. В отговор на нейния призив млади роми студенти по медицина и здравни медиатори споделиха пътя си от махалата до университета, до общината и здравните институции. Мирослав Ангелов, който живее в ромската махала Христо Ботев в София и е студент по медицина в МУ София, сподели, че никога не е делил хората и скоро ще бъде лекар,  както на българи, така и на роми.

 

 

 

 

 

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net