:: Новини

Приключи обучението на здравни медиатори през 2015 година
03.04.2015 ZdravenMediator.net

   На 2 април 2015 г. проф. Ивайло Търнев - основател на здравно-медиаторната програма в България, връчи сертификатите на успешно преминалите през обучителната програма здравни медиатори. В периода 20 март - 2 април 2015 г. бяха обучени 26 здравни медиатори съвместно от екипи на Факултет по обществено здраве на Медицински университет-София и Сдружение “Национална мрежа на здравните медиатори”.

   Трима от новообучените здравни медиатори до края на 2015 г. ще работят в рамките на проект “Заедно за по-добро здраве - от нас, за нас” в Белица, Разлог и Видин. Проектът, започнал през 2012 г. в четири европейски държави (Унгария, Румъния, Словакия и България) с подкрепата на фармацевтична компания “ГлаксоСмитКлайн”, ще продължи с нови дейности през следващите три години.

   През 2015 г. за пръв път в практическата част от обучителната програма на всички новообучени здравни медиатори са включени обменни посещения с опитни здравни медиатори. Те ще бъдат осъществени в периода май-юни 2015 г. В рамките на обмяната на опит здравните медиатори ще имат възможност заедно да работят на терен, да осъществят срещи с институциите в населеното място, да идентифицират индивидуални казуси и да работят по подобряване на отчетната си дейност.

   До края на 2015 г. се очаква да бъдат осъществени шест Регионални срещи на здравните медиатори и продължаване и разширяване на кампанията “Ние не сме изключение” сред студенти и ученици в различни населени места.

 

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net