:: Новини

Среща на представители на НМЗМ с министъра на здравеопазването
11.12.2014 ZdravenMediator.net

На 10 декември представители на НМЗМ – проф. Ивайло Търнев, Цвета Петкова, Димитринка Борисова и д-р Радосвета Стаменкова се срещнаха с министъра на здравеопазването д-р Петър Москов във връзка с възникналото напрежение по отношение на посещенията на спешна медицинска помощ в ромските квартали. На срещата присъстваха и представители на политическия кабинет на министъра – заместник-министрите д-р Ваньо Шарков и д-р Адам Персенски, както и представители на организации, работещи за интеграция на ромите, експерти и активисти. 

Представителите на НМЗМ споделиха своя опит от работата си на терен в ромските квартали, както и опита си с работа с болници, ОПЛ, РЗИ и др. и предложиха важни мерки, които биха довели до подобряване достъпа на уязвимите групи до здравни услуги:

 Включване на ЗМ в екипите на Спешна помощ - на места, в които има нужда от съдействие от ЗМ препоръчваме да бъде нает на работа специално обучен за работа в спешна помощ медиатор. И в момента на много места ЗМ, които работят към общините, оказват съдействие на екипите на спешната медицинска помощ, но нашето предложение е да се създаде възможност за обучение и назначаване на работа на ЗМ директно в Спешна помощ. Това изисква както специализирано обучение, така и промяна в нормативна уредба за назначаване на работа на ЗМ;

 Постоянен диалог и координация между ЗМ и Спешна помощ на местата, в които ЗМ работят. Необходимо е провеждането на регионални срещи с участието на РЗИ, екипите на спешната медицинска помощ и здравните медиатори за обсъждане на конкретните проблеми по места и наблязване на мерки за решаването им;

 Анализ и мапинг на рисковите населени места и общини, в които няма назначени здравни медиатори и бърза реакция за избор, обучение и назначаване на работа на здравен медиатор със съдействието на общините; това предложение е продиктувано от наблюдението ни, че част от проблемните населени места са в общини, в които НМЗМ е предлагала да бъде назначен ЗМ, но кметовете не са се отнасяли сериозно към програмата;

 Анализ на ресурсите в ромската общност в населени места и общини, идентифициране на ключови хора от общността и организации с цел улесняване на комуникацията с ромската общност и здравните институции; 

 Подкрепа от страна на МЗ за кандидат студентската програма за подготвителни курсове за млади роми, които искат да учат в Медицинските колежи и университети в страната; в дългосрочен план включването на роми медицински професионалисти в системата на здравеопазването е пример за добра практика за общността, ефективна мярка както за подобряване достъпа до здравеопазване за уязвими групи, така и за преодоляване на съществуващите стеретипи към ромите в обществото;

 Създаване на комисия в МЗ с участието на граждански организации и експерти, която да обсъжда позиционирането на мобилните кабинети в „горещи точки“ – там, където нуждите от скрининг и профилактика са най-големи;

 Оптимизиране на диалога ни с Националното сдружение на общините;

Представителите на НМЗМ обърнаха внимание, че използваната досега етническа риторика създава единствено напрежение в обществото и прави по-трудна средата, в която ежедневно здравните медиатори и медицинските работници работят. НМЗМ изказва несъгласие линейките да бъдат съпровождани от полицейски коли; смятаме, че това само ще засили социалното напрежение в обособените квартали с уязвими етнически малцинства.

Надяваме се предложенията ни да бъдат не само чути, но и да се създаде възможност за бързата им реализация.


 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net