:: Новини

„Да поговорим за предпазване от болести“ – Мрежата в партньорство с Европейския център за контрол на заболяванията (ECDC)
05.03.2014 ZdravenMediator.net

Диляна Дилкова, ръководител на проекта за България

Проект „Да поговорим за предпазване от болести“ има за цел да подпомогне комуникацията между здравни специалисти, здравни медиатори и родители в областта на ваксино-предотвратимите заболявания. За целта в България и още три европейски държави (Румъния, Чехия и Унгария) бяха преведени и културно адаптирани наръчник и помагало, които предоставят обширна информация относно спецификата и протичането на ваксинопредотвратимите заболявания, ползите от имунизация, отговори на най-често задаваните от родителите въпроси, свързани с приложението на ваксините и др.

Българската версия на материалите беше разработена съвместно от екип на Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори“ и Националния център по заразни и паразитни болести. Електронните версии на ръководството и помагалото можете да свалите в .pdf  оттук:

България беше предпочетена измежду четирите държави за отпечатване на материалите и провеждане на проучване за ефективността им. За целта бяха избрани три населени места (гр. Самоков, гр. Благоевград, с. Ковачево – община Септември), в които здравни медиатори да работят с материалите в рамките на три месеца (февруари – април 2014 г.). Материали бяха предоставени и на общопрактикуващи лекари, медицински сестри, фелдшери и РЗИ, работещи в трите населени места, след провеждане на работни срещи, на които здравните медиатори и здравните специалисти бяха обучени как да ги използват.

Преди започване на работа с материалите здравните медиатори проведоха въвеждащо проучване сред домакинствата с деца в трите населени места. Фокусът на проучването беше върху имунизационния статус на децата, нагласите за имунизация и наличието на достатъчно информация по темата. Интервюта със здравни специалисти и здравни медиатори бяха проведени в началото на проекта от екип, ръководен от проф. Майя Грекова (социолог, преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“), а в края му те отново ще бъдат попитани за впечатленията им от работата с информационните материали.

На 3 март 2014 г. в Стоклолм, Швеция, в централата на Европейския център за контрол на заболяванията се състоя работна среща между държавите, включени в проекта. Освен представяне на извършената до момента работа в отделните страни, срещата беше фокусирана и върху възможностите за продължаване на проекта в бъдеще с цел той да получи необходимата подкрепа от страна на здравните власти във всяка от страните, така че информационните материали да стигнат до всеки общопрактикуващ лекар и до здравните специалисти, имащи отношение по темата за имунизациите. 

В допълнение към двата информационни материала, предоставени от ECDC и адаптирани на български език, Мрежата разработи два допълнителни материала, насочени към родители от уязвими общности и към децата, подлежащи на задължителни имунизации. Материалите са имунизационен календар под формата на стикер, в който по нагледен начин са представени всички задължителни имунизации, възрастта на която се правят и заболяванията, от които предпазват. Календарът се залепва вкъщи, на избрано от родителите място, така че винаги да е пред погледа им и да им напомня кога детето им трябва да бъде заведено при ОПЛ за имунизация. Вторият материал са разноцветни значки за деца с надпис „Аз съм защитен“ – здравните медиатори в гр. Самоков, гр. Благоевград и с. Ковачево ги раздават на деца, които са преминали през задължителна имунизация.

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net