:: Новини

Първо заседание на НССЕИВ за 2014 г.
27.02.2014 ZdravenMediator.net

На 25 февруари зам. председателят на Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори” участва като представител на Мрежата в  първото за 2014 г. заседание на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет. Заседанието се проведе под ръководството на заместник министър-председателя и министър на правосъдието Зинаида Златанова.
На заседанието се сформира Комисия за изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите. В нейния състав влизат както представители от държавните институции, така и представители на неправителствения сектор. 
Представителят на Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори” Анифе Хасан  беше избрана за координатор по приоритет „Здравеопазване”. Към Комисията ще функционира и Междуведомствена работна група за ресурсно подпомагане на интеграцията на ромите, подкрепена със средства от фондовете на Европейския съюз. Тази работна група ще работи в помощ на общините при планиране на мерки и задачи за ефективно усвояване на Европейските фондове.
На 4 април 2014 г. в Брюксел зам.председателят на Европейската комисия и еврокомисар по правосъдие, основни права и гражданство Вивиан Рединг свиква Европейска среща на върха по ромските въпроси (последната такава среща е проведена през 2010 г., в Кордоба, Испания). Зам. председателят на Националната мрежа на здравните медиатори Анифе Хасан беше избрана от неправителствените организации-членове на НССЕИВ да представлява сектора в делегацията, която включва още - представител на Националната контактна точка по изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите 2012-2020, представител на неправителствена организация и представител на местните власти – ниво кмет.


 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net