:: Новини

Започна новата учебна година за здравни медиатори
25.02.2014 ZdravenMediator.net

Във Факултета по обществено здраве на Медицински университет-София бе открита учебната 2014 година за здравните медиатори от цялата страна.

В България Мрежата на здравните медиатори продължава да се увеличава и през тази година още 21 души ще бъдат обучени от преподаватели от Факултета по обществено здраве, медицински специалисти и представители на неправителствения сектор. Обучението ще продължи 14 дни и ще завърши с връчване на сертификати за професионална квалификация на 10 март 2014 г.

Oбучението на здравните медиатори се подкрепя от Министерство на здравеопазването, както и от фармацевтична компания „ГлаксоСмитКлайн“. Обучението на 12 от новите здравни медиатори е част от дейностите по международния проект „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика“, който е насочен към подобряване на здравеопазването сред уязвимите групи от малцинствен етнически произход в България, Румъния, Унгария и Словакия. 

Новите попълнения сред здравните медиатори са избрани чрез конкурси, проведен по общини, с участието на представители на Мрежата на здравните медиатори. Основните критерии за избор на здравни медиатори са завършено средно образование, принадлежност към общността, в която ще работят, добро познаване на проблемите на общността и съпричастност, владеене на езика/езиците на общността, компютърна грамотност.

След преминаване на обучението и успешно полагане на изпит, здравните медиатори ще работят по дейности, свързани с ограничаване и профилактика на инфекциозните и полово-предаваните болести, намаляване нивата на детската смъртност чрез подобряване на достъпа до здравни и социални услуги, здравно-информационни дейности, с основен фокус – уязвимите групи от ромски произход. Те ще подпомагат работата на Регионалните здравни инспекции, общопрактикуващите лекари и общините в провежданите от тях политики и кампании в сферата на здравеопазването.

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net