:: Новини

БАСП на 20 години
15.11.2013 ZdravenMediator.net

   Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве тържествено отбеляза своята двадесетгодишнина. Кръглата годишнина на Асоциацията се проведе на 14 ноември 2013г. в Гранд хотел София.  БАСП събра колеги от клонове в страната, НПО, партьорски мрежи, преставители на МЗ, МВнР, НССЕИВ, ФНООН, СЗО, УНИЦЕФ, НМД, Френско посолство, Британско посолство, млади доброволци, лекари, университетски преподаватели, представители на медиите.
   Асоциацията получи признания за високия си професионализъм и иновативност през тези 20 години, за загрижеността им, за бъдещето на младите хора в България от всички, които отправиха приветствия. Видеоприветствия се получиха и от Елена Поптодорова, посланик на България в САЩ и председател на Управителния съве на БАСП и Вики Клас, Регионален Директор за Европа на МФСП.
  БАСП сърдечно благодари на всички, с които е работила през годините и удостои с грамоти своите най-верни партьори. Такава бе връчена и на нашата организация „Национална мрежа на здравните медиатори“, за полезното ни партьорство и всеотдайността ни като мисионери в ромските махали на страната. Д-р Стаменкова сподели пред всички присъстващи, че се гордее със своите деца - здравните медиатори на България. Групата от 5 здравни медиатори подари на БАСП символичен подарък – циганско колело. То безспорно носи и своята сантиментална стойност, защото е част от любовта и признателността на здравните медиатори към екипа на Асоциацията за подкрепата, за всичките обучения, за нашето безценно приятелство. 


 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net