:: Новини

Девета национална конференция по етика с международно участие. Европейските етични стандарти и българската медицина
28.10.2013 ZdravenMediator.net

   На 25-26 октомври в София се състоя Деветата национална конференция по етика, организирана от Медицинския университет – София, Българската академия на науките и Българския лекарски съюз. От името на Националната мрежа на здравните медиатори в Конференцията взеха участие Цвета Петкова, Диляна Дилкова, проф. Ивайло Търнев и студентът по медицина Мирослав Ангелов. Представени бяха две презентации на теми „Roma Matrix – Европейска програма, насочена към преодоляване на дискриминацията, расизма и ксенофобията“ и „Преодоляване на културните бариери и подобряване достъпа до здравни грижи на уязвими малцинства в неравностойно положение чрез Мрежа от здравни медиатори и роми студенти по медицина. 

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net