:: Новини

VII Национална среща „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика”
10.10.2013 ZdravenMediator.net

На 27 септември, 2013, в Гранитна зала на Министерски съвет се проведе VII Национална среща „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика”. Проектът се осъществява от Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към МС на Р България, съвместно с Комисията по здравеопазването към 42-то Народно събрание на Р  България и Министерството на здравеопазването. Партньори на инициативата са Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието и науката, Министерство на финансите, Национална мрежа на здравните медиатори в България, Националното сдружение на общопрактикуващите лекар в България, Българското сдружение по ваксинопрофилактика, пациентски организации, с подкрепата на ГлаксоСмитКлайн.

Срещата събра представители от държавния, неправителствения и частния сектор от Албания, България, Македония. Румъния, Словакия, Сърбия и Унгария с цел обсъждане на практиките за подобряване достъпа до здравеопазване на уязвимите групи от етнически произход в региона и представяне българския опит в превенцията на ваксинопредотвратими заболявания, както и възможното разширяване на проекта и в други области.

Срещата бе открита от председателя на Комисията по здравеопазването, д-р Нигяр Сахлим, която от 2003 година е наш партньор в борбата за подобряване на здравеопазването в ромските общности. Тя  сподели, че пропускането на имунизацията от големи обществени групи е един от основните проблеми пред здравеопазването у нас, а утвърждаването на статута на здравните медиатори – едно от големите постижения на проекта за ваксинопрофилактика.

Д-р Хасан Адемов, Министър на труда и социалната политика, също се обърна към гостите на събитето: „Благодарение на уникалния модел на сътрудничество през 2010 г. у нас е овладяна епидемията от морбили. Следващата година българският опит е възприет в Сърбия и Република Македония, където е осъществен проект за обучение на здравни медиатори, които да работят на терен. Сега вече медиатори от няколко държави са обединени по международния проект «Заедно за по-добро здраве – от нас, за нас», в който българският опит е водещ.

Д-р Бойко Пенков, зам.-министър на здравеопазването обособи, че „една от целите на проекта е подобряване на обществената информираност за опазване на здравето, както и намаляване на детската смъртност"

Поздравления към гостите отправиха и д-р Марк Мускат, Консултант към Европейски регионален офис на СЗО и г-жа Емилия Тончева, управляваща офина на СЗО в България. Д-р Мускат сподели, че една от основните цели на СЗО е да засили ролята, обхвата и способността на медиаторите да служат на уязвимите групи от населението и да са в подкрепа на общопрактикуващи лекари.

Директорът на Европейския център за превенция и контрол на заболяванията, д-р Марк Шпренгер, отправи видео-послание към присъстващите, в което изтъкна опита на България в справянето със здравните предизвикателства сред малцинствата и представи проекта на ECDC “Да поговорим за предпазване от болести”, за който България е избрана като пилотна държава за имплементиране.

Д-р Ангел Кунчев, Главен държавен здравен инспектор на Р България представи българския опит в преодоляването на епидемията от морбили през 2010г. и подчерта, че основна причина за успеха е осъществяването на връзки и обединяване на действията на  здравните медиатори, регионалните здравни инспекции и ОПЛ , като подчерта необходимостта от непрекъснато увеличаване на броя медиатори на територията на страната.

Секретарят на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет, г-жа Росица Иванова, сподели, че здравните медиатори са в основата на компонент «Здравеопазване» на Националната стратегия за интеграция на ромите 2012-2020. „Горда съм, че тази политика има приемственост през всички тези години.”

Представители на институциите и медицински специалисти от Албания, Македония, Словакия и Унгария също представиха националните стратегии за интеграция на ромите и подобряване здравния им статус в държавите си.

Проф. Ивайло Търнев, председател на фондация „Здравни проблеми на малцинствата”, член на НССЕИВ и член на НМЗМ представи процеса на институционализиране и утвърждаване на професията здравен медиатор в България Той подчерта, че изключителен тласък на здравното медиаторство в България е дало сътрудничеството от  2010 година с компанията ГлаксоСмитКлайн по проекта Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика.  Доц. Явор Иванов, председател на Българското дружество по белодробни болести изтъкна важността от участие на здравните медиатори в имплементацията на Национални програми, в това число и на предстоящата за превенция, контрол и лечения на хроничните респираторни заболявания.

Работата на терен и основните предизвикателства пред здравните медиаотри бяха представени чрез опита на Красимир Кирилов от Сливен и Захари Атанасов от с. Чубра.

Проф. Мира Кожухарова, национален консултант по епидемиология и Диляна Дилкова от НМЗМ представиха подробности около проекта на ECDC “Да поговорим за предпазване от болести”

Пол ван Хоф, Координатор на международния проект на фармацевтичната компания ГлаксоСмитКлайн „Заедно за по-добро здраве - от нас, за нас”, който обединява усилията на България, Румъния, Словакия и Унгария в подобряване достъпа на уязвимите групи до здравеопазване и образование, представи проекта и основните му цели.

В България по този проект всяка година работят 15 здравни медиатори, които ще бъдат назначени на делегиран бюджет към съответната община през следващата. 

След официалната част, гостите се разделиха на 3 групи: представителите на институцииите и медицинските специалисти обсъдиха важността на ролята на здравните медиатори и институционализирането на професията; за всички здравни медиатори от България, Македония и Сърбия  имаше обучителен модул;  участниците в международния проект „Заедно за по-добро здраве – от нас, за нас” обсъдиха резултатите  до момента, споделиха добри практики и набелязаха основни следващи стъпки.


 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net