:: Новини

МРЕЖАТА НА ЗДРАВНИТЕ МЕДИАТОРИ НА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЕТЕНА НА ИНТЕРКУЛТУРНАТА МЕДИАЦИЯ В УЕЛВА, ИСПАНИЯ
26.09.2013 ZdravenMediator.net - Диляна Дилкова

   Представители на Мрежата на здравните медиатори се включиха в работна група, фокусирана върху медиаторството, чиято първа среща се състоя на 20 септември в гр. Уелва, Испания. Работната група беше организирана в рамките на голяма конференция, посветена на интеркултурната медиация. Организаторите от университета в Уелва бяха подбрали разнообразие от теми, сред които Модели за интеркултурна медиация е Европа, Интеркултурна компетентност на професионалистите, предоставящи здравни услуги, Бариери в достъпа до здравната система, основани на културни различия, Комуникационни стратегии в интеркултурната медиация, Психично здраве и др.

   Поканата към Мрежата за участие в работна група дойде от страна на Международната организация по миграция (IOM), с която вече сме работили по темата за трафика на хора в рамките на няколко предходни срещи, една от които беше в Стокхолм през април тази година с участието на нашите колеги от Българската асоциация по семейно планиране.

   В работната група участваха още представители на Министерството на здравеопазването на Румъния и Хърватска, здравен медиатор от Румъния, университетски преподаватели по социални дейности от Испания, представител на местна ромска организация, експерти и ръководители на програми за интеркултурна медиация от Италия, Белгия и Франция.

   Представителите на Мрежата Диляна Дилкова (член на УС) и Красимир Кирилов (здравен медиатор от Сливен) изнесоха две презентации, които представят процесите по възникването, институционализирането и развитието, на здравно-медиаторната програма в България от самото й начало до момента.

   В последвалите дискусии българският опит беше подробно обсъден, имаше много въпроси по отношение на същността на работата на здравните медиатори, техните взаимоотношения с лекарите и останалите институции. Голям интерес предизвика създаването и функционирането на Мрежата на здравните медиатори като организация и възможностите, които предоставя за продължаващо обучение, регулярни срещи на здравните медиатори от цялата страна, работата по проекти. Новост за останалите участници се оказа и фактът, че Мрежата има приет Етичен кодекс на здравния медиатор – темата за професионалната етика в контекста на интеркултурната медиация тепърва започва да се обсъжда в държави като Белгия и Франция, които след срещата изпратиха запитвания относно включените в Етичния кодекс текстове.

   Участието ни в срещата беше изключително успешно, тъй като даде възможност да бъдат създадени контакти, които предстои да се развиват в бъдеще, а вероятно и да доведат до съвместни дейности в полето на медиацията и обмяната на опит. 

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net