:: Новини

Общи действия, насочени към преодоляване на расизма, нетолерантността и ксенофобоията
23.09.2013 ZdravenMediator.net

На 18 и 19 септември във Варна се проведе поредната среща между партньорите на  проект ROMA MATRIX (Mutual Action Targeting Racism, Intolerance and Xenophobia). НМЗМ е част от партньорство между 19 организации от 10 европейски страни, чиито цели са насочени към преодоляване и намаляване на проявите, свързани с ксенофобия, дискриминация, расизъм и антиромски настроения, както и към създаване на условия за повишаване на толерантността и интеграцията. На срещата Мрежата на здравните медиатори беше представена от Анифе Хасан – заместник председател и Цвета Петкова – мениджър на проекта.
Фокусът на срещата беше посветен на една от основните дейности по проекта, а именно медийна кампания и подобряване на имиджа на ромите в медиите. Бяха обсъдени общите действия на пратньорите и ключовите послания, които да се наложат в медиите. НМЗМ представи своята концепция - различието може и трябва да се представя като ресурс. Ние сме убедени, че сред ромите, както и сред всички останали общности, има достатъчно положителни примери на успели и почтени хора, които обществото ни не познава. Планираме да публикуваме истории на успели здравни медиатори и студенти роми в Медицинските колежи и университети в печатни медии, да подготвим видео презентации, които да се разпространяват в интернет и медиите. Ще представим личните истории на здравни медиатори и млади студенти, които разказват как реализират мечтите си, какви са техните постижения и бъдещи амбиции.
 
По време на срещата във Варна експертите от Social Marketing Gateway, Шотландия, проведоха уъркшоп за съгласуване на действията на партньорите при организиране на медийна кампания, бяха обсъдени теми като: ключови послания на кампанията; как се разработва план за медийна кампания; кои са положителните образи на бъдещата ни кампания.
 
Предстоят партньорски срещи и по другите дейности, за които ще ви информиране редовно.
В раздел Проекти, можете да намерите допълнителна подробна информация за Проекта и дейностите по него, а скоро ще бъде създадена и специална страница на ROMA MATRIX.
 
Цвета Петкова – мениджър проект ROMA MATRIX
мобилен телефон: 0899 844 312; еmail: cpetkova@gmail.com
 
Диляна Дилкова – координатор на проект ROMA MATRIX
Мобилен телефон: 0895 585 556; еmail:  d.dilkova@gmail.com
 
Огнян Каменов  координатор Център за равни възможност - ROMA MATRIX, София
Мобилен телефон: 0899 844 314; email: okamenov@emhpf.org
 
Красимир Кирилов – координатор Център за равни възможност - ROMA MATRIX, Сливен
Мобилен телефон: 0895 446 808; email: kirilovkrasi@gmail.com
       
 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net