:: Новини

Финална среща по проект "Здравна промоция и оптимизиране на профилактичните програми по майчино и детско здравеопазване”
12.11.2008 ZdravenMediator.net
На 4 ноември, вторник в зала Адакта на хотел „Рила” се състоя финална среща по проект "Здравна промоция и оптимизиране на профилактичните програми по майчино и детско здравеопазване” - EuropeAid/122909/D/SER/BG. Както вече сме писали в този сайт, проектът е финансиран от програма PHARE 2004 и се реализира от консорциум от четири организации - Фондация “Институт Отворено Общество – София”, Институт ICON – Германия, Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве и Фондация “Здравни проблеми на малцинствата”. Бенефициенти по проекта са Националният съвет за сътрудничество по етнически и демографски въпроси към Министерски съвет и Министерство на здравеопазването.

На срещата присъстваха над 70 участници от цялата страна. На подготвен импровизиран щанд участниците в срещата имаха възможност да видят и получат информационни и промоционни материали, разработени по проекта, както и материали, съпътстващи предоставянето на профилактични прегледи и специалните събития по места. Срещата бе открита от г-жа Мая Чолакова, старши програминръководител на проекта, представляваш ДЕДВ. По време на срещата проф. Търнев – ръководител на екипа, представи конкретните постигнати резултати. Д-р Стаменкова (неключов експерт по проекта) представи комуникационната стратегия, обучителната програма и материалите, разработени и разпространени по проекта. За участниците най-интересна беше презентацията на доц. Маринова (неключов експерт), по време на която бяха представени обобщени данни за проведените профилактични гинекологични и педиатрични прегледи с мобилна техника в целевите области – Монтана, Добрич, Пазарджик и Ямбол за месеците август и септември 2008 г. Анализът и обобщението е направено на базата на представената по официален път информация от РЦЗ – Монтана, РЦЗ -  Ямбол, РЦЗ - Пазарджик и ДКЦ-II-Добрич ЕООД за месеците август и септември 2008 г. Беше представен и правния анализ, изготвен по проекта, относно проучване на законодателството на България в областта на здравеопазването и здравното осигуряване на децата, бременните жени. Бяха формулирани и някои препоръки за законодателни промени за подобряване на майчиното и детското здравеопазване, споделиха се и дискриминационни практики и казуси. Срещата завърши с дискусия, в която голяма част от участниците споделиха опита си и отношението си по важни въпроси, свързани с мобилните услуги, партньорството между институциите и ролята на здравния медиатор.

В края на срещата бяха връчени специално изработени за целта грамоти на институции и партньори, които съдействаха на екипа при реализацията на проекта. Тяхното съдействие беше изключително полезно, партньорствата, които създадохме по време на проекта, вероятно ще продължат и при реализиране и на следващи инициативи. Срещата беше отразена широко в националните печатни и електронни медии – съобщение за пресата бе разпространено чрез агенциите „София Прес” и БТА, а материали бяха публикувани в редциа издания, сред които: програма „Хоризонт” на БНР, електронните портали Zdrave.net, NEWSBG, TOPBG, ECONBG и БГНЕС , вестник  „Телеграф”, сп. „9 месеца” и др.  

В срещата взеха участие представители на РЦЗ, РИОКОЗ, мобилните екипи, локални координатори, здравни медиатори, представители на НПО, младежи и семейства от целевите области, които споделиха мнения за начина на провеждане на прегледите, някои проблеми и постижения. Присъстваха и представители на основните бенефициенти по проекта – НССЕДВ към МС, ДЕДВ при МС, и ресорните дирекции на МЗ, като и представител на договарящия орган – ЦЗФД към Министерство на финасите. Оценката, която бенефициентите и партньорите дадоха за проекта, беше много висока. 
 
По време на срещата бяха представени постигнатите резултати, както и добрите практики при повеждане на профилактичните гинекологични и педиатрични  прегледи с мобилна техника в четирите целеви области:

Справка за извършените прегледи в периода 1 август - 25 октомври 2008 г.

Област/период

Педиатрични прегледи

АГ прегледи

Взети цитонамазки

Общо прегледи

Ямбол

1025

986

725

2011

Добрич

1094

999

999

2093

Монтана

1416

1292

443

2708

Пазарджик

1889

1051

972

2940

общо

5424

4328

3139

9752

 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net