:: Новини

Покана за участие на здравни медиатори на III Национална среща по проект “Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика”.
11.04.2011 ZdravenMediator.Net

  Проектът „Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика” е част от поредицата срещи, дискусии, обучения и публични изяви, свързани с профилактиката на инфекциозните заболявания в България. Той обединява усилията на държавния, частния и неправителствения сектор за подобряване на взаимодействието между здравните медиатори и представителите на Регионалните здравни инспекции, за постигането на по-добро покритие сред ромските общности с ваксините от националния имунизационен календар.

   Като отчитаме и високо ценим приноса на здравните медиатори за успеха на „Инициативата за здраве и ваксинопрофилактика”, разчитаме на участието им в Третата Национална среща в гр. Русе. По този повод, ръководството на Сдружение "Национална мрежа на здравните медиатори",  отправя молба към кметовте на общините, в които има работещи здравни медиатори да осигурят участието на здравните медиатори в Националната среща. Разходите за транспорт, храна и нощувка са за сметка на организаторите.              

  Програмата на срещата можете да видите ОТТУК!

  От приложеният файл, можете да свалите Поканата за III Национална среща по проект “Инициатива за здраве и ваксинопрофилактика”: Pokana za zdravni mediatori.pdf 


© 2008, All Rights Reserved, ZdravenMediator.net